Usvojen Nacrt Budžeta Grada Bihaća za 2022. godinu

Na jučer održanoj 18. sjednici Gradskog vijeća Bihać sa 18 glasova za usvojen je Nacrt Budžeta Grada Bihaća za 2022. godinu u iznosu od 30.969.172 KM. Uz Nacrt je usvojen i zaključak kojim se obavezuje gradonačelnik i gradske službe da se od strane Gradske uprave Bihaća  prema višim nivoima vlasti apliciraju i kandidiraju prvenstveno projekti visokog nivoa pripremljenosti, odnosno projekti čija realizacija je planirana programima JU Zavod za prostorno uređenje Bihać usvojenim od strane Gradskog vijeća, te za koje postoji pripremljena projektna dokumentacija. Vijećnici su također usvojili  i Odluku kojom…

Read More

Održana javna rasprava o Nacrtu budžeta općine Bužim za 2021. godinu

U Maloj sali Centra za kulturu, sport i informisanje kako je ranije bilo najavljeno danas je održana Javna rasprava o Nacrtu budžeta Općine Bužim za 2021. godinu. Prijedloge i primjedbe na predloženi Nacrt budžeta Općine Bužim za 2021. godinu imali su priliku dati svi budžetski korisnici i ostali zainteresovani građani na održanoj Javnoj raspravi. Općinsko vijeće Općine Bužim je 21. januara na svojoj 2. redovnoj sjednici usvojilo je Nacrt budžeta Općine za 2021. godinu te odredilo rok za održavanje javne rasprave o nacrtu pomenutog Budžeta. Tokom rasprave upućeno je nekoliko…

Read More

Općina Bužim pozvala na javnu raspravu o nacrtu budžeta općine Bužim za 2021.

Općina Bužim pozvala je građane da prisustvuju javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o budžetu općine Bužim za 2021. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju budžeta općine Bužim za 2021. godinu, koja će se održati  29.01.2021. godine (petak) sa početkom u 10,00 sati u  sali Centra za kulturu, sport i informisanje Bužim Javna rasprava će se održati sa: korisnicima budžeta općine Bužim (Općinsko vijeće, Općinski načelnik, Službe općinske uprave, Centar za socijalni rad, Općinsko pravobranilaštvo, Centar za kulturu, sport i informisanje i općinska Sindikalna organizacija), korisnicima tekućih grantova  (Komisija za budžet i finansije,…

Read More

Usvojen Nacrt budžeta za 2021. godinu u USK

Jučer je u Bihaću održana sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona. Na prijedlog ministra finansija Vedrana Prše, članovi Vlade, usvojili su Nacrt Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu te Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu, kao i Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Unsko-sanskog kantona za period januar-mart za 2021. godinu te materijale uputili u skupštinsku proceduru. Usvojena je i odluka o utvrđivanju kriterija za imenovanje kantonalnog pravobranioca u Kantonalno pravobranilaštvo Bihać.

Read More