Održana javna rasprava o Nacrtu budžeta općine Bužim za 2021. godinu

U Maloj sali Centra za kulturu, sport i informisanje kako je ranije bilo najavljeno danas je održana Javna rasprava o Nacrtu budžeta Općine Bužim za 2021. godinu. Prijedloge i primjedbe na predloženi Nacrt budžeta Općine Bužim za 2021. godinu imali su priliku dati svi budžetski korisnici i ostali zainteresovani građani na održanoj Javnoj raspravi. Općinsko vijeće Općine Bužim je 21. januara na svojoj 2. redovnoj sjednici usvojilo je Nacrt budžeta Općine za 2021. godinu te odredilo rok za održavanje javne rasprave o nacrtu pomenutog Budžeta. Tokom rasprave upućeno je nekoliko…

Read More

Općina Bužim pozvala na javnu raspravu o nacrtu budžeta općine Bužim za 2021.

Općina Bužim pozvala je građane da prisustvuju javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o budžetu općine Bužim za 2021. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju budžeta općine Bužim za 2021. godinu, koja će se održati  29.01.2021. godine (petak) sa početkom u 10,00 sati u  sali Centra za kulturu, sport i informisanje Bužim Javna rasprava će se održati sa: korisnicima budžeta općine Bužim (Općinsko vijeće, Općinski načelnik, Službe općinske uprave, Centar za socijalni rad, Općinsko pravobranilaštvo, Centar za kulturu, sport i informisanje i općinska Sindikalna organizacija), korisnicima tekućih grantova  (Komisija za budžet i finansije,…

Read More

Usvojen Nacrt budžeta za 2021. godinu u USK

Jučer je u Bihaću održana sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona. Na prijedlog ministra finansija Vedrana Prše, članovi Vlade, usvojili su Nacrt Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu te Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu, kao i Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Unsko-sanskog kantona za period januar-mart za 2021. godinu te materijale uputili u skupštinsku proceduru. Usvojena je i odluka o utvrđivanju kriterija za imenovanje kantonalnog pravobranioca u Kantonalno pravobranilaštvo Bihać.

Read More