Usvojen Nacrt Budžeta Grada Bihaća za 2022. godinu

Na jučer održanoj 18. sjednici Gradskog vijeća Bihać sa 18 glasova za usvojen je Nacrt Budžeta Grada Bihaća za 2022. godinu u iznosu od 30.969.172 KM.

Uz Nacrt je usvojen i zaključak kojim se obavezuje gradonačelnik i gradske službe da se od strane Gradske uprave Bihaća  prema višim nivoima vlasti apliciraju i kandidiraju prvenstveno projekti visokog nivoa pripremljenosti, odnosno projekti čija realizacija je planirana programima JU Zavod za prostorno uređenje Bihać usvojenim od strane Gradskog vijeća, te za koje postoji pripremljena projektna dokumentacija.

Vijećnici su također usvojili  i Odluku kojom se  utvrđuje se privremeno finansiranje Grada Bihaća za period 01.01.-31.01.2022. godine, do donošenja Budžeta Grada Bihaća za 2022. godinu. Privremeno finansiranje Grada Bihaća za period 01.01.-31.01.2022. godine utvrđeno je u iznosu od 1.201.124 KM.

Related posts