Održana javna rasprava o Nacrtu budžeta općine Bužim za 2021. godinu

U Maloj sali Centra za kulturu, sport i informisanje kako je ranije bilo najavljeno danas je održana Javna rasprava o Nacrtu budžeta Općine Bužim za 2021. godinu. Prijedloge i primjedbe na predloženi Nacrt budžeta Općine Bužim za 2021. godinu imali su priliku dati svi budžetski korisnici i ostali zainteresovani građani na održanoj Javnoj raspravi.

Općinsko vijeće Općine Bužim je 21. januara na svojoj 2. redovnoj sjednici usvojilo je Nacrt budžeta Općine za 2021. godinu te odredilo rok za održavanje javne rasprave o nacrtu pomenutog Budžeta.

Tokom rasprave upućeno je nekoliko konstruktivnih prijedloga i sugestija na Nacrt budžeta a kako bi isti bio od maksimalne koristi svim građanima naše Općine.

Na kraju javne rasprave prisutnima se obratio načelnik općine Bužim Mersudin Nanić koji je dao određena pojašnjenja, ali i pozvao sve budžetske korisnike kao i građane općine Bužim da se zajedno potrude oko punjenja Budžeta, svako u svome domenu.

U daljoj proceduri, Općinski načelnik će nakon utvrđenog prijedloga budžeta Općine Buzim za 2021. godinu isti proslijediti Općinskom vijeću na usvajanje.

Izvor: ckbuzim.ba

Related posts