Općina Bužim pozvala na javnu raspravu o nacrtu budžeta općine Bužim za 2021.

Općina Bužim pozvala je građane da prisustvuju javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o budžetu općine Bužim za 2021. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju budžeta općine Bužim za 2021. godinu, koja će se održati  29.01.2021. godine (petak) sa početkom u 10,00 sati u  sali Centra za kulturu, sport i informisanje Bužim

Javna rasprava će se održati sa: korisnicima budžeta općine Bužim (Općinsko vijeće, Općinski načelnik, Službe općinske uprave, Centar za socijalni rad, Općinsko pravobranilaštvo, Centar za kulturu, sport i informisanje i općinska Sindikalna organizacija), korisnicima tekućih grantova  (Komisija za budžet i finansije, boračka udruženja, udruženja građana, sportski savez i javna   preduzeća), sa Klubovima političkih partija, Mjesnim zajednicama i zainteresiranim građanima.

Svoje pismene primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Odluke o budžetu općine Bužim za 2021. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju budžeta općine Bužim za 2021. godinu, možete dostaviti pismenim putem do 29.01.2021.godine, na adresu Općine Bužim-Služba za finansije i trezor.

Nacrt Odluke o budžetu općine Bužim za 2021. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju budžeta općine Bužim za 2021. godinu možete preuzeti :

NACRT-ODLUKE-O-IZVRŠ.-BUDŽETA-OPĆINE-BUŽIM-ZA-2021.-god.

Nacrt-budzeta-za-2021.-g.-Budžet-po-budžetskim-korisnicima-od-20.01.

Nacrt-budzeta-za-2021.-g.-Ukupni-budžet-od-20.01.

NACRT-ODLUKE-O-BUDŽETU-OPĆINE-BUŽIM-ZA-2021.god_

POZIV-Javna-rasprava-NACRT-BUDŽETA-ZA-2021-G.1

Related posts