Usvojen Nacrt budžeta za 2021. godinu u USK

Jučer je u Bihaću održana sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona.

Na prijedlog ministra finansija Vedrana Prše, članovi Vlade, usvojili su Nacrt Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu te Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu, kao i Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Unsko-sanskog kantona za period januar-mart za 2021. godinu te materijale uputili u skupštinsku proceduru.

Usvojena je i odluka o utvrđivanju kriterija za imenovanje kantonalnog pravobranioca u Kantonalno pravobranilaštvo Bihać.

Related posts