Univerzitetima iz BiH omogućen pristup evropskim istraživačkim infrastrukturama

Osiguranje održive istraživačke infrastrukture osnovni je preduslov da istraživačka zajednica provodi visokokvalitetna istraživanja. Nakon što je Centar za evaluacije i društvena istraživanja (CREDI) razvio prvu infrastrukturu za društvena istraživanja u BiH, te uspostavio saradnju sa dvije EU mreže istraživačkih infrastruktura (ERIC), pristup istraživačkim infrastrukturama u EU omogućen je i istraživačima iz oblasti društvenih nauka iz BiH, saopćeno je iz CREDI-a. Na ovaj način je univerzitetima iz BiH, kao posljednjima u regiji, konačno omogućen direktan pristup evropskim istraživačkim infrastrukturama i svim resursima i mogućnostima saradnje s EU istraživačkim institucijama na istraživanjima…

Read More