Univerzitetima iz BiH omogućen pristup evropskim istraživačkim infrastrukturama

Osiguranje održive istraživačke infrastrukture osnovni je preduslov da istraživačka zajednica provodi visokokvalitetna istraživanja.

Nakon što je Centar za evaluacije i društvena istraživanja (CREDI) razvio prvu infrastrukturu za društvena istraživanja u BiH, te uspostavio saradnju sa dvije EU mreže istraživačkih infrastruktura (ERIC), pristup istraživačkim infrastrukturama u EU omogućen je i istraživačima iz oblasti društvenih nauka iz BiH, saopćeno je iz CREDI-a.

Na ovaj način je univerzitetima iz BiH, kao posljednjima u regiji, konačno omogućen direktan pristup evropskim istraživačkim infrastrukturama i svim resursima i mogućnostima saradnje s EU istraživačkim institucijama na istraživanjima u području društvenih nauka.

– Tako će istraživači iz BiH moći dati veći doprinos u osiguranju kvalitetnih podataka i analiza koje će doprinijeti boljem odgovoru vlada i društva u cjelini na sve zahtjevnije društvene izazove kreiranjem relevantnih i efektivnih politika. Također, korištenje CREDI infrastrukture, te resursa i prilika koje nude Evropske istraživačke infrastrukture, omogućiti će i dalje jačanje istraživačkih kapaciteta u BiH kroz konkretne obuke i praktičan rad – navodi se u saopćenju.

Kako se nadalje navodi, saradnja između univerziteta u BiH i pristup Evropskim infrastrukturama je uspostavljena kroz dvije mreže BiH istraživačkih institucija kojima su se pridružili svi vodeći univerziteti u Bosni i Hercegovini.

Riječ je o Mreži Arhiva podataka iz društvenih nauka u Bosni i Hercegovini (DASS-BiH) i Mreži Evropskog društvenog istraživanja u Bosni i Hercegovini (ESS-BiH).

Objema mrežama koordinira CREDI centar, a obje nacionalne mreže za BiH naslonjene su na Evropske mreže istraživača u svojim oblastima.

– Mreža istraživača DASS-BiH član je Evropskog konzorcija arhiva podataka iz društvenih nauka (CESSDA – ERIC), dok je Mreža istraživača ESS-BiH član istoimene Evropske mreže istraživača ESS-a (ESS-ERIC). Članovi mreža su: (abecednim redom) Internacional Burch University, Panevropski univerzitet Apeiron, Sveučilište Hercegovina, Sveučilište u Mostaru, Sveučilište/Univerzitet Vitez, Univerzitet ‘Džemal Bijedić’ u Mostaru, Univerzitet u Banja Luci, Univerzitet u Bihaću, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Zenici, te Univerzitetski koledž ‘CEPS’ Kiseljak. Trenutno je još nekoliko univerziteta u procesu priključenja mrežama – navodi se u saopćenju.

Izvor: Vijesti.ba / FENA

Related posts