Pripadnici Oružanih snaga BiH uskoro na vježbi "Budna straža" u SAD-u

Pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine putuju 1. maja 2018. u Sjedinjene Američke Države radi učešće u vježbi “Budna Straža”.

Vježba će biti održana Merilendu u organizaciji Nacionalne Garde te savezne države, a cilj je uvježbati koordinaciju, operativne odnose, planove i procedure za djelovanje u vanrednim situacijama i slučajevima prirodnih i drugih katastrofa i nesreća.

Predstavnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH učestvuju na toj vježbi u okviru međudržavnog programa saradnje (State Partnership Pogram) Bosne i Hercegovine i Savezne države Merilend.

Osim predstavnika Bosne i Hercegovine, u vježbi će iz regije učestvovati i predstavnici država članica A-5 incijative – Albanije, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije, a iskustva i naučene lekcije sa vježbe poslužit će državama učesnicama sa Balkana da u budućnosti planiraju i organiziraju sličnu vježbu na regionalnom nivou.

Scenario, svrha i ciljevi vježbe prilika su za zemlje učesnice da steknu uvid kako i na koji način Nacionalna Garda Merilenda, u saradnji sa drugim nacionalnim i federalnim agencijama, postupa u slučajevima prirodnih i drugih katastrogfa i nesreća, kao i da se na licu mjesta stekne uvid u propise, procedure, nadležnosti, koordinaciju i način postupanja između vojnih i civilnih struktura u slučajevima ovakvih i sličnih scenarija u budućnosti.

Vježba će biti održana u Baltimoru od 6. do 11. maja 2018., a pripreme za vježbu počinju već od 2. maja, najavljeno je iz Ministarstva odbrane BiH.

Related posts