Održana 162. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

Vlada Unsko-sanskog kantona zasjedala je danas u Bihaću. Između ostalog, članovi Vlade razmatrala si te većinom glasova usvojili trogodišnji plan rada i poslovanja ŠPD ,,Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa za period 2018-2020. godine te Plan rada i poslovanja ŠPD “Unsko-sanske šume” za 2018.godinu.

U 2018. godini ŠPD „Unsko-sanske šume “ planira ostvariti prihod u iznosu 34.856.764,00 KM. Planirani prihod ŠPD „Unsko-sanske šume “ u 2018. godini je veći od planiranog prihoda za 2017. godinu (32.654.678,00 KM) za 6,74 %, odnosno za 2.202.086,00 KM. Na povećanje planiranih prihoda je uglavnom uticalo planirano povećanje plana sječa u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu za 5,08 % odnosno za 19.877,00 m3 drvnih sortimenata, kao i planirano povećanje cijena šumskih drvnih sortimenata. Navedeni prihod se planira ostvariti kroz prodaju drvnih sortimenata, izgradnju kamionskih puteva, prodajom šumskih sadnica, usluge prevoza, prodaju materijala u separaciji, zakup prostorija i ostale prihode. ŠPD „Unsko-sanske šume” planira u 2018. godini rashode u iznosu 34.790.874,00.

Planom investicionih ulaganja u 2018. godini je predviđeno ukupno 3.951.474,00 KM. Planirano je da se izgradi 8,46 km kamionskih puteva, čijom izgradnjom će se povećati otvorenost šume i poboljšati efikasnost u korištenju transportnih sredstava. Također je planirano da se uradi 1,00 km šumskih protivpožarnih traktorskih puteva. Planom sječa za 2018. godinu se planira posjeći 411.388,00 m3 neto drvne mase i ista se kreće u okvirima sječivog etata iz šumskogospodarskih osnova.
Planom šumsko-uzgojnih radova za 2018. godinu obuhvaćeno je ukupno površine 4.400,00 ha. Potreban sadni materijal za pošumljavanje će se obezbijediti iz vlastitog rasadnika u Podružnici „Rasadnik“ Cazin. Godišnjim planom šumsko-uzgojnih radova, akcent je dat na njegu šumskih kultura, što čini 91,56 % površine planirane za izvođenje šumsko-uzgojnih radova. Planiranom izgradnjom 8,46 km kamionskih puteva će se doprinjeti boljoj postojećoj otvorenosti šume, odnosno realizacija planova sječa u 2018 godini i manji troškovi na transportnim sredstvima.

Na današnjoj sjednici Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je Odluku o izmjenama Dokumenta o politici dodjele koncesija. Izmjenama je obuhvaćeno i povećanje cijene koncesione naknade kod izgradnje hidroenergetskih objekata do 5 MW i izgradnje i korištenja hidroakumulacija gdje će se koncesiona naknada sastojati od od godišnje – tekuće naknade koja iznosi minimalno 5% od wijednosti proizvedene električne energije obračunate na osnovu otkupne cijena električne energije sa instalisanog predmetnog objekta hidroelektrane utvrđene važećim propisom. Pored navedenog, predložena su i povećanja koncesionih naknada za metalične mineralne sirovine.

Danas je razmatran i Kolektivni ugovor za zaposlenike Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona na koji je Vlada USK dala saglasnost. Iz resora unutrašnjih poslova Vlada USK razmatrala je i Informaciju o stanju sigumosti na području Unsko-sanskog kantona za 2017.godinu. te Informaciju o stanju sigurnosti saobraćaja za prošlu godinu.

– Stanje sigurnosti na području USK-a u periodu januar – decembar 2017. godine karakteriše smanjenje broja krivičnih djela, neznatno povećanje broja prekršaja iz oblasti javnog reda i mira i smanjenje ukupnog broja saobraćajnih nezgoda. Sagledavajući indikatore sigumosti, koji se ogledaju kroz stanje kriminaliteta, javnog reda i mira, sigurnosti saobraćaja i stanja sigurnosti na području Unsko-sanskog kantona može se ocijeniti kao zadovoljavajuće. Ovo potkrepljujemo činjenicom da smo imali smanjenje broja krivičnih djela kao i smanjenje broja prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, broja saobraćajnih nezgoda i napada na policijske službenike.

Broj krivičnih djelaje smanjen za 1,7 %, poboljšan je procent rasvijetljenosti krivičnih djela, koji za izvještajni period iznosi 86 %, dok je za uporedni period 2016. godine iznosio 85 %, što znači da je policija bila efikasnija, što se pozitivno odražava na stanje sigurnosti na području USK, obrazložio je Anel Ramić, ministar unutrašnjih poslova u Vladi USK.

Related posts