Posjeta delegacije iz Republike Turske (VIDEO)

Premijer Unsko-sanskog kantona Husein Rošić , sa saradnicima primio je danas, u Bihaću, delegaciju iz R Turske.

Riječ je o posjeti delegacije Generalne direkcije poljoprivrednih kreditnih zadruga Ministarstva za hranu, poljoprivredu i stočarstvo Republike Turske, a cilj sastanka sagledavanje mogućnosti za unaprijeđenje saradnje u oblasti stočarstva.

Članove delegacije zanimali su prvenstveno kapaciteti na području Unsko-sanskog kantona koji bi mogli biti stavljeni u funkciju za proizvodnju mesa. Dr. Rošić i ministri Dragan Polimanac, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva te Samir Sedić, ministar privrede informisali su goste o postojećim pogonima na više lokacija na području Unsko-sanskog kantona te se članovi delegacije tokom dana obišli predložene lokacij, kako bi po povratku u Tursku sačinili informaciju koju će prezentirati Ministarstvu za hranu, poljoprivredu i stočarstvo Republike Turske.

Pri tom su istakli da je prioritetan njihov zadatak pomoći razvoj Bosne i Hercegovine.

Premijer Rošić kazao je da Vada Unsko-sanskog kantona već ima planirane poticaje za uzgoj stoke, te da bi uz učvršćivanje saradnje sa partnerima iz Turske ova grana imala dobre šanse za dalji razvoj.

Related posts