Za postojeće, ali i nove biznise 80.000 KM

Poticaje po 15 hiljada KM dobile su firme “Ibrahimović”, Krupa kabine, Pištaljanka i Stolarija “Suljić”

Općina Bosanska Krupa potpisala je nedavno ugovore sa preduzećima i osobama koje žele pokrenuti posao, a koji su se prijavili na javni poziv za dodjelu poticajnih sredstava za podršku poslodavcima i samozapošljavanju koji je Općina raspisala krajem prošle godine u okviru Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG).

Podrška

Poticaji od skoro 80 hiljada KM namijenjeni su za tehnološko unapređenje i povećanje proizvodnih kapaciteta postojećih privrednih subjekata kroz nabavku nove opreme, mašina i alata, te za pokretanje vlastitog biznisa. Više od 72 hiljade KM osigurano je za podršku postojećim privrednicima u unapređenju proizvodnih kapaciteta, a skoro pet hiljada KM za podršku u pokretanju vlastitog biznisa.

Poticajna sredstva, po 15 hiljada KM, dobile su firme “Ibrahimović”, Krupa kabine, Pištaljanka i Stolarija “Suljić”. Manje iznose, i to 9.980 KM, dobila je firma CNC N&K Tehnik Centar, te 2.229,50 KM firma Sigurna ruka. 4.800 KM za pokretanje vlastitog biznisa, odnosno za samozapošljavanje dobio je Anes Kajtezović.

Za dobijanje poticaja neophodno je bilo finansijsko učešće aplikanta, najmanje 20 posto od ukupne vrijednosti projekta s kojim aplicira. Osim toga, djelatnost je morala biti registrovana na području općine Bosanska Krupa (za već registrovane privredne subjekte), dok je aplikant koji će tek registrovati djelatnost morao imati prijavljeno prebivalište na području Bosanske Krupe i nalaziti se na evidenciji Biroa rada.

Najviše bodova i samim tim podršku među već postojećim privrednim subjektima dobile su proizvodne, odnosno prerađivačke djelatnosti, zatim oni sa većim brojem uposlenih, većim izvozom u prošloj godini, većim finansijskim učešćem.

Žene

Kod lica koja tek pokreću biznis, također je bila važna djelatnost. Proizvodne i kompjuterske djelatnosti nosile su najveći broj bodova, a aplikant je dobio veću pažnju ukoliko je žena, zatim ukoliko je mlađi od 35 godina, ako njegova djelatnost nije mnogo zastupljena u Bosanskoj Krupi i ima značajnije finansijsko učešće.

Izvor: oslobodjenje.ba

Related posts