Vlada USK podržala kreditno zaduženje Kantonalne bolnice

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Članovi Vlade, na 125. sjednici, utvrdili su Strategije razvoja visokog obrazovanja u Unsko-sanskom kantonu za period 2019. -2024. godine.

U provedbi mjera Strategije istaknuta je važna uloga koju imaju visokoškolske ustanove, koje moraju preuzeti aktivnu ulogu u procesu prenosa inovacija iz nauke u privredu i društvene djelatnosti te moraju imati iznačajnu ulogu u sistemu cjeloživotnog obrazovanja kreirajući nastavne programe te programe edukacije i doedukacije te, naglašeno je u raspravi, biti u stalnoj interakciji sa tržištem rada.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta na današnjoj sjednici utvrđene su dopune pedagoških standarda za osnovno i srednje obrazovanje. Predložene izmjene pedagoških standarda za srednje obrazovanje uključuju izmjene koje se odnose na uređenje oblasti obrazovanja odraslih koje do sada nije bilo regulisano pedagoškim standardima i normativima.

Skupštini USK na razmatranje Vlada Kantona uputila je sa današnje sjednice i prijedlog odluke o kreditnom zaduženju Kantonalne bolnice „Dr.Irfan Ljubijankić“, Bihać. S obzirom da je stabilizacija stanja u centralnoj zdravstvenoj ustanovi od posebnog interesa za sve građane Unsko-sanskog kaniona, a koja se moze prevazići kroz kreditno zaduženje, te tako otvoriti prostor da se nakon sanacije dugova, KB Bihać okrene razvoju i proširenju palete zdravstvenih usluga, čime bi dugoročno osigurala stabilnost u poslovanju. Poslovanje KB Bihać već duži niz godina se odvija u otežanim uslovima, opterećeno visokim iznosima dugovanja prema dobavljačima, što za posljedicu ima otežanu isporuku lijekova, potrošnog materijala i usluga servisa, te se mogu očekivati i nova utuženja dugovanja, a samim time i blokada računa ustanove, uz visoke sudske troškove i zatezne kamate na neblagovremeno izmirene obaveze. U cilju stvaranja uslova za izlazak iz teške finansijske situacije, Upravni odbor KB Bihać je predložio dugoročno kreditno zaduživanje na iznos od 13 miliona KM, sa rokom otplate kedita od 12 godina, sa procjenjenom kamatnom stopom do 6,5 posto.

Na razmatranje Skupštini USK upućen je i prijedlog visine premije zdravstvenog osiguranja za 2018.godinu. Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja USK donio je odluku kojom je utvrđen prijedlog visine premije za 2018.godinu, u iznosu od 20,00 KM po osiguranom licu ZZO .

Na prijedlog Hazima Kapića, ministra zdravstva i socijalne politike danas je razmatrana i Odluka o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Ovom Odlukom utvrđuje se lista lijekova (pozitivna lista) obaveznog zdravstvenog osiguranja USK, obim prava osiguranih lica na lijekove koji se finansiraju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja USK , način utvrđivanja pozitivne liste lijekova, način i postupak propisivanja i izdavanja, praćenje potrošnje i kontrola propisivanja i izdavanja lijekova sa ove liste lijekova. Pozitivnu listu lijekova čine A Lista lijekova – lijekovi obuhvaćeni A listom lijekova iz Odluke F BiH i udešćem Zavoda u cijeni lijeka od 100%, te B Lista lijekova – lijekovi koji su obuhvaćeni B listom lijekova iz Federalne odluke, sa udešćem Zavoda u cijeni lijeka. Ministar Kapić ističe da je ova lista prvi put usklađena nakon četiri godine te da je proširena sa 399 na 829 lijekova.

Kako je nedavno i predložio premijer USK Husein Rošić danas su zvanično pokrenute aktivnosti u cilju stabilizacije stanja Službe za zapošljavanje USK. Razmatrana je inicijativa za donošenje Odluka o rješavanju problema duga Službe prema Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona Bihać, nastalog po osnovu neplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica na području Unsko-sanskog kantona u periodu od 2002.-2005.godine. Vlada Kantona prihvatila je inicijativu da se problem rješavanja duga JU Služba za zapošljavanje prema ZZO USK proglasi javnim interesom te inicijativu uputila Skupštini USK na razmatranje i odlučivanje.

Vlada Unsko-sanskog kantona danas je dala saglasnost na Sporazum o međusobnoj saradnji u realizaciji programa sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima na području F BiH. Temeljem ovog premijer USK i rektor UNBI potpisat će sporazum o međusobnoj saradnji u realizaciji programa sufinansiranja zapošljavanja na JU Univerzitet u Bihaću.

Ovim se Vlada USK obavezuje da će planirati u Budžetu za 2018. godinu sredstva u iznosu od 94.000,00 KM za sufinansiranje zapošljavanja 11 mladih asistenata na UNBI.

Danas su članovi Vlade USK razmatrali i dali saglasnost na Odluku Senata JU Univerzitet u Bihaću o mjerama finansijskih ušteda u realizaciji nastave u akademskoj 2017/2118. godini.

Iz resora vodoprivrede, na današnjoj sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona, prihvaćene su izmjene odluke o prihvatanju Programa utroška sredstava budžeta za tekuću godinu i to u sektoru vodoprivrede – grantovi i transferi od vodnih naknada, kako bi se finansijski podržati projekti poboljšanja vodosnabdijevanja dijela MZ Pritoka u Bihaću i zaštita izvorišta vode za piće Slatinsko vrelo i Podbrdnjača u sistemu vodosnabdijevanja općine Sanski Most.

Related posts