U budžetu FBiH će biti osigurana sredstva: Talgo vozom od Sarajeva do Bihaća

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je zadužila ministarstva finansija i ministarstvo saobraćaja i komunikacija FBiH da prilikom izrade izmjena budžeta FBiH za ovu godinu planiraju 2,3 miliona KM za elektrifikaciju dionice Unske pruge od Bihaća do Blatine, čime bi bili osigurani preduvjeti za uvođenje putničke linije Sarajevo – Bihać.

Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila informaciju o potrebi elektrifikacije Unske pruge na dionici Bihać – Blatina.

“Okončanjem ovog projekta bili bi stvoreni uslovi za uvođenje putničke linije Sarajevo – Bihać i to Talgo garniturom koja već sada dolazi do Banje Luke. Time bi, takođe, bili smanjeni troškovi prevoza u željezničkom saobraćaju jer bi se obavljao elektro vučom.

Prema studijama transporta, Unska pruga je nezamjenjiva za značajne količine roba i putnika do i od jadranskih luka Zadar, Šibenik i Split, pa treba usmjeravati napore za njeno obnavljanje”, navodi se u saopštenju nakon sjednice Vlade FBiH.

Related posts