(VIDEO) Nova inicijativa EU u BiH

Reinhard Priebe, bivši direktor u Evropskoj komisiji i iskusni ekspert u oblasti vladavine prava, predvodit će ovu inicijativu i dati Komisiji, vlastima u BiH i javnosti svoje mišljenje i preporuke u vezi s vladavinom prava u BiH

Evropska komisija pokrenula je novu inicijativu za praćenje sistema vladavine prava u BiH, od agencija za provedbu zakona do sudova, priopćeno je iz Delegacije EU u našoj zemlji, javlja TV1.

– Vladavina prava je ključna u procesu proširenja i u središtu je tekuće pripreme Mišljenja Evropske komisije po zahtjevu BiH za članstvo u EU. Inicijativa će se fokusirati na praćenje i procjenu djelotvornog provođenja reformi u oblasti vladavine prava i jačanje odgovornosti u lancu vladavine prava u BiH, uz puno poštivanje nezavisnosti pravosuđa.

– Reinhard Priebe, bivši direktor u Evropskoj komisiji i iskusni ekspert u oblasti vladavine prava, predvodit će ovu inicijativu i dati Komisiji, vlastima u BiH i javnosti svoje mišljenje i preporuke u vezi s vladavinom prava u BiH. Pribe ove sedmice boravi u BiH radi prikupljanja činjenica te će se susresti s relevantnim predstavnicima vlasti i pravosudnih institucija, uključujući i agencije za provođenje zakona na državnom, entitetskom i nivou Kantona Sarajevo. Također će se susresti sa predstavnicima zemalja članica EU i međunarodne zajednice, kao i predstavnicima civilnog društva. Uz učešće više eksperata, uslijedit će aktivnosti usmjerene na praćenje suđenja, provođenje ranijih preporuka EU u vezi s borbom protiv teških oblika kriminala i nove misije stručne analize (eng. peer review) sa agencijama za provođenje zakona – ističe se u saopćenju.

Related posts