Usvojen Nacrt: Roditeljima djece sa poteškoćama treba plaćati penzijsko osiguranje

Nacrt zakona usvojen je skoro jednoglasno uz zaključak da predlagač pri izradi prijedloga uzme u obzir raspravu diskusije iz današnje rasprave. Prije izrade prijedloga bit će provedena i javna rasprava u trajanju od 30 dana.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, predlagača Irfan Čengić (SDP), bio je tema rasprave današnje sjednice Zastupničkog doma.

Čengić je obrazložio da roditelji djece sa poteškoćama u razvoju najčešće nisu u mogućnosti raditi i zarađivati jer nemaju adekvatnu ustanovu gdje mogu ostaviti svoju djecu.  Kazao je da bi se trebala propisati prava na naknadu, a njen iznos propisala bi Vlada FBiH u skladu sa budžetom.

– Još važnije za njih je uplata penzionog osiguranja, pa zakon predviđa da država preuzme tu obavezu. Zakon sigurno neće koštati manje od četiri miliona jer najmanje hiljade osoba bi zatražilo ta prava koja bi bila finansirana iz federalnog budžeta – kazao je Čengić.

Svi zastupnici koji su diskutovali o ovom prijedlogu saglasili su se da Nacrt zakona treba podržati i da ovi roditelji zaslužuju da im se pomogne na ovaj način.

Nacrt zakona usvojen je skoro jednoglasno uz zaključak da predlagač pri izradi prijedloga uzme u obzir raspravu diskusije iz današnje rasprave. Prije izrade prijedloga bit će provedena i javna rasprava u trajanju od 30 dana.

Zastupnici su podržali još jedan Čengićev nacrt zakona, a koji predviđa otpis poreznih dugovanja fizičkih lica rezidenata FBiH koja su ostvarila prihode iz inozemstva. Ovaj dokument predviđa otpis poreskih dugovanja po osnovu poreza na dohodak, za rezidente FBiH, koja su nastala na osnovu prihoda iz inozemstva u periodu od 1. januara 2015. godine do 31. decembra 2018. godine, a naplata poreza vršila bi se od 1. januara 2019. godine.

Čengić je naveo da su se zbog neplaćanja poreza u navedenom periodu u problemu našli freelanceri i ljudi koji su dobivali pomoć od prijatelja i porodice iz dijaspore. Većina njih, smatra, napravila je porezni dug po ovom osnovu jer nije bila u mogućnosti u tom periodu na adekvatnom obrascu prijaviti porezno dugovanje. Mišljenja zastupnika o ovom prijedlogu bila su različita ali je na kraju usvojen većinom glasova.

Izvor:  Faktor

 

Related posts