Uskoro sanacija dijela zidina Starog grada Ostrožac i krovišta Kulturnog centra

Danas su u kabinetu gradonačelnika potpisana dva vrijedna ugovora za realizaciju projekata sanacije dijela zidina Starog grada Ostrožac i krovišta iznad uprave JU „Kulturni centar“ Cazin. Vrijednost ovih ugovora je 49.030,04 KM. Ugovore su potpisali izvođači radova „Dola“ d.o.o. (rekonstrukcija krovišta) i „E Beganović“ d.o.o. (sanacija zidina Starog grada Ostrožac) sa investitorima JU „Kulturni centar“ Cazin i Grad Cazin.

Apikacija za sanaciju zidina koju je pripremao Kulturni centar Cazin je u prošloj godini podržana sa 18.000,00 KM od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta, a preostali iznos do 30.654,00 KM osigurala je Ustanova iz vlastitih sredstava. Ovaj projekat podrazumijeva sanaciju dijela zidina, vanjskog bedema Starog grada Ostrožac i u kontinuitetu podrazumijeva značajan iskorak u sanaciji cjelokupnog spomenika.

Za preostali dio sanacije, koji se odnosi na srednjovjekovni dio, biće realiziran u narednoj godini, a Ustanova je i za ovu svrhu osigurala sredstva preko aplikacije Federalnom ministarstvu kulture u iznosu od 20.000,00 KM.

Budući da je prije nekoliko godina izvršena djelimična rekonstrukcija zgrade Kulturnog centra, preostali dio je postao ugrožen zbog veoma lošeg i dotrajalog krovišta iznad uprave objekta. Zbog toga je Grad Cazin izdvojio 12.000,00 KM, a Kulturni centar 6.376,04 KM za kompletnu rekonstrukciju krovišta, kako bi se osigurali normalni uslovi rada i spriječilo dalje prokišnjavanje objekta.

U narednom periodu JU „Kulturni centar“ Cazin očekuje značajne rezultate u pogledu projektnih aplikacija za nove aktivnosti na našim nacionalnim spomenicima, koji će doprinijeti poboljšanju turističke ponude ovog kraja.

Related posts