13 radnika bihaćkog Komrada: Njihov nepotizam, naš nepotizam, sve po zakonu

Bihaćko Javno komunalno poduzeće Komrad iskazalo je potrebu za zapošljavanjem 13 radnika. Zvanično je to potvrđeno kroz objavljeni javni konkurs krajem prošle godine. Poduzeće je naime bilo dužno objaviti javni poziv, nakon što su u novembru stupili na snagu izmijenjeni zakonski propisi, kojima se svim javnim poduzećima nalaže da objave javni poziv za upražnjena radna mjesta. Nakon konkursa trebalo je uslijediti testiranje i odabir kandidata. Međutim, procedura još nije krenula, jer se čeka na donošenje dodatnih provedbenih akata od strane Kantona. U međuvremenu u javnosti se sve glasnije govori da je riječ o političkim zapošljavanjima, što su u Upravi poduzeća opovrgnuli.

Nedavno objavljeni Javni konkursi za prijem radnika na neodređeno u nekoliko bihaćkih javnih poduzeća podigli su buru u javnosti, piše RTV USK.

Tome su doprinijeli članci i objave na društvenim mrežama i pojedinim portalima da se, iako je procedura na samom početku, već zna ko će dobiti posao. Išlo se i korak dalje te su objavljena imena ili inicijali osoba koje su na različite načine povezane sa javnom politikom. Vid Šantić, direktor bihaćkog Komunalnog poduzeća „KOMRAD“, koje se najviše proziva za politička zapošljavanja, demantuje natpise i tvrdi da je sve u sferi spekulacija, s namjerom da se našteti ugledu pojedinih osoba.

Šantić objašnjava da je uprava Komrada odlučila raspisati konkurs, jer se zbog proširenja djelatnosti i ranijeg odlaska nekolicine uposlenih, javila potreba za upošljavanjem 13 radnika, u administraciji i na drugim poslovima. Konkurs je objavljen, na osnovu izmjene Federalnog zakona o radu, koji je stupio na snagu u novembru prošle godine, a kojim je onemogućeno zapošljavanje bez javnih konkursa. Pristigle su 72 prijave, od čega 64 u predviđenom roku.

O zapošljavanjima u javnim gradskim poduzećima govorilo se i na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća. Očekivano, razmišljanja su bila podijeljena. Dok su kod pojedinih vijećnika iskazane sumnje da je riječ o političkom zapošljavanju, drugi su se pozivali na obavezu poduzeća da primjeni nove važeće propise.

Gradonačenik Šuhret Fazlić kaže da je procedura zapošljavanja u javnim poduzećima u isključivoj nadležnosti uprava firmi. Ono što je njemu poznato, kako kaže, jeste da u najvećoj mjeri nije riječ o zapošljavanju novih radnika.

Dok se čeka na očitovanje resornog ministarstva,u upravi Komrada zatražiće i dodatna mišljenja od NO o nastavku dalje procedure. Kako god ova priča završila na kraju će pokazati da li je bila u domenu spekulacija ili istine.

Izvor: krajina.ba

Related posts