U Ključu prisutan problem nesavjesnog odlaganja otpada

U posljednje vrijeme u Ključu je prisutan problem nesavjesnog odlaganja otpada, odnosno odlaganje miješanog komunalnog otpada u žute kante i kontenjere za selektiranje otpada.

Iz JKP “Rad” Ključ navode da na svakoj žutoj kanti kao i na kontejnerima je naljepnica na kojoj je napisano šta se može odlagati u kantu i kontejner. Žute kante i kontejneri za selektiranje otpada nisu namijenjeni za pempas, patike, stiropor, lug, odjeću, grane, kamenje, krompir i slično što građani stavljaju, to se odlaže u miješani komunalni otpad.

Problem nesavjesnog odlaganja otpada u kante i kontenjere do sada nije bio prisutan i izražen je u zadnje vrijeme.Stoga iz JKP “Rad-a ” obavještavaju korisnike komunalnih usluga koji su dobili žutu kantu, a nepravilno je koriste tako što u nju bacaju miješani komunalni otpad,da će im ista biti oduzeta i dodijeljena savjesnim građanima koji su već iskazali potrebu za žutom kantom a nisu je dobili.

Inače žute kante su nabavljene u sklopu projekta JKP “RAD” „Moja eko kanta“ koji je imao za cilj kreirati uslove građanima općine Ključ da imaju mogućnost da direktno na mjestu nastanka vrše selekciju otpada putem kanti koje su im besplatno dodijeljene . Također pored Eko kanti u našoj općini se nalazi 27 EKO-otoka koje je također JKP “Rad” nabavio u sklopu svojih projekata, a sve sa ciljem da se našim građanima obezbijede uslovi za kvalitetno selektirano sakupljanje otpada te smanjenje količina otpada koji se odlaže na deponiji Peći.

Related posts