U funkciji vodovodna mreža Orašac – Ćelije – Štrbački buk

Simboličnim puštanjem vode na lokalitetu platoa ispred Štrbačkog buka u zoni Nacionalnog parka Una danas je i svečano pušten u rad novosagrađeni vodovod Orašac – Ćelije – Štrbački buk ukupne dužine 7,5 km. Jedan od najznačajnijih projekata za NP Una i razvoj turizma na području Grada Bihaća zajednički su financirali Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH, Grad Bihać, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Vlada USK-a i Javno preduzeće NP Una.

Otvorenju vodovodne mreže prisustvovali su Edita Đapo, ministrica turizma i zaštite okoliša F BiH, Šemsudin Dedić, ministar poljoprivrede F BiH, Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća, Mustafa Ružnić, premijer USK-a i Amarildo Mulić, direktor NP Una.

U svojim obraćanjima federalni ministri turizma i poljoprivrede Edita Đapo i Šemsudin Dedić istakli su da je podrška projektu ukupne vrijednosti 440.000 KM, bila neupitna kada je u pitanju Vlada F BiH jer se radi o jednom od najljepših nacionalnih parkova u BiH koji iz godine u godinu ima porast broja posjetitelja.

„Nakon podrške izgradnji vodovodne mreže, Vlada F BiH osigurala je i sredstva od milion KM za asfaltiranje nešto više od pet kilometara puta prema Štrbačkom buku i to je nastavak naše podrške NP Una i Gradu Bihaću kojem je turizam jedna od strateških grana“ – kazali su ministri Đapo i Dedić.

Zahvalivši se svima na podršci i osiguranim sredstvima za realizaciju ovog projekta, bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić u svom obraćanju kazao je da su Nacionalni park Una i aerodrom Bihać dva strateška projekta kojima se Bihać želi pozicionirati kao turistička destinacija sa netaknutom rijekom Unom i prirodom.

„Hvala svima koji su podržali ovaj projekat a posebno raduje činjenica da su svi nivoi vlasti se uključili i dali svoj doprinos i ovako treba raditi i kada je sve ostalo u pitanju. Samo zajedničkim sredstvima možemo vrlo brzo realizirati projekte od značaja za lokalnu zajednicu a za nas u Gradu Bihaću ovo je od velikog značaja jer stvaramo preduslove za iskorak u razvoju Nacionalnog parka Una“ – kazao je gradonačelnik Fazlić.

Podršku projektu dala je i Vlada USK-a a prema riječima Mustafe Ružnića, premijera USK-a turizam je jedna od strateških grana razvoja USK-a, zbog čega će i usvojeni Prijedlog Zakona o turizmu ovu oblast dodatno zakonski urediti, a samim time, ističe premijer Ružnić, stvoriti pretpostavke i za razvoj turizma i ponude koju USK-a ima sa Nacionalnim parkom Una kao nosiocom turističkog razvoja.

Izvor: Cenzura.ba

Related posts