Vijeće mladih FBiH: U životu mladih nezaposlenost je samo vrh ledenog brijega

U Centru za edukaciju „Nahla“ u Bihaću danas je održana sesija predstavnika Vijeća mladih FBIH, Vijeća mladih USK te Kantonalnog ministarstva obrazovanja. Razgovaralo se o analizi WEUSK programa koji je kroz 3 generacije radio na osnaživanju omladinskog aktivizma za dob od 16-25 godina. Danas je između ostalog preciziran i plan aktivnosti za naredni period. Generalni problem mladih ljudi u BiH jeste nezaposlenost koju Vijeće mladih FBiH kroz svoj rad uvijek ističe kao glavnu temu u razgovoru s vlastima na svim nivoima. Nažalost to je samo dio problema koji muče mlade…

Read More

U Sarajevu završena prva konferencija vijeća mladih FBIH

Rezultat njihovog rada je zajednička deklaracija, pomoću koje će se obratiti federalnim institucijama i insistirati da uključe mlade u proces odlučivanja na svim nivoima vlasti. Od Vlade Federacije će tražiti da se aktiviraju u formiranju Savjeta za mlade, kao međuresornog tijela, koje će ovoj populaciji dati mogućnost da direktno odlučuju o mjerama i mehanizmima, koji se tiču upravo njih. Organizatori ove četverodnevne konferencije smatraju da su realizirali dobru platformu u kojoj su mladi ljudi imali šansu direktno razgovarati sa donosiocima odluka, predstavnicima institucija vlasti i nevladinog sektora a na polju…

Read More