U Sarajevu završena prva konferencija vijeća mladih FBIH

Rezultat njihovog rada je zajednička deklaracija, pomoću koje će se obratiti federalnim institucijama i insistirati da uključe mlade u proces odlučivanja na svim nivoima vlasti.

Od Vlade Federacije će tražiti da se aktiviraju u formiranju Savjeta za mlade, kao međuresornog tijela, koje će ovoj populaciji dati mogućnost da direktno odlučuju o mjerama i mehanizmima, koji se tiču upravo njih.

Organizatori ove četverodnevne konferencije smatraju da su realizirali dobru platformu u kojoj su mladi ljudi imali šansu direktno razgovarati sa donosiocima odluka, predstavnicima institucija vlasti i nevladinog sektora a na polju omladinskih politika, prava mladih i zakonskih rješenja u Federaciji BiH. Bila je ovo prilika inspirisati mlade da počnu razmišljati o stvarima koje sami mogu promjeniti u sredinama iz kojih dolaze, kako se organiziraju, komuniciraju i šta im je dostupno da bi bili više uključeni u radnim tijelima općinskih i gradskIh vijeća.

Dijalog je ono što mladi ljudi najviše trebaju i na čemu Vijeće mladih F BiH radi već 5 godina. Kroz konferenciju je zaključeno da struktura mladih može pomoći u boljoj implementaciji svih dosad donesenih mjera ali i stvaranju boljeg života, za šta su neophodna mnogo veća financijska ulaganja i veći napori naročito izvršne vlasti.

Izvor: Biscani.net

Related posts