Parlament FBiH podržao Strategiju razvoja FBiH 2021-2027.

Vlada je navela da je riječ o integrisanom, multisektorskom strateškom dokumentu koji definira javne politike i usmjerava socio-ekonomski razvoj na teritoriji FBiH u narednih sedam godina. Osnov je za izradu mandatnih i godišnjih programa rada Vlade FBiH, programa javnih investicija (PJI), trogodišnjih i godišnjih planova rada federalnih ministarstava i institucija, dokumenta okvirnog budžeta (DOB) i godišnjeg budžeta. Strategija je podloga za usklađivanje i izradu sektorskih i strategija razvoja kantona i jedinica lokalne samouprave, navedeno je također iz Vlade. Ovim dokumentom su definisana četiri strateška cilja i 18 prioriteta, a unutar ciljeva…

Read More