Usvojen Nacrt budžeta Vel. Kladuše – slijede selektivne javne rasprave

Na drugoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća koje je održano danas, vijećnici su većinom glasova usvojili Nacrt budžeta za tekuću godinu u iznosu od 16,5 miliona KM. U narednom periodu, do 16. marta, održati će se selektivne javne rasprave  a zainteresirani građani će svoje prijedloge moći dostaviti online. Predviđena je i glavna rasprava sa ograničenim brojem prisutnih. Uporedo sa Nacrtom budžeta u javnu raspravu će ići i Nacrt o Programu komunalne zajedničke potrošnje. Nacrti bi se trebali naći u mjesnim zajednicama, udruženjima i sportskim kolektivima. Oba Nacrta predložio je ovlašteni zamjenik…

Read More

Usvojen budžet Općine Bosanski Petrovac za 2021. godinu

 Za Budžet u iznosu 4.850.000 KM glasalo je 11 od 14 prisutnih vijećnika. Općina Bosanski Petrovac jučer je dobila svoj najvažniji dokument. Budžet za 2021. godinu, vrijednosti 4.850.00 KM, od 14 prisutnih vijećnika podržalo je njih 11, dok je ostalih troje bilo suzdržano. Uz redovne troškove planirana su sredstva za mlade, poljoprivrednike te 200.000 KM za različita udruženja.I Ipak,ono što je najvažnije da će se s 1,2 miliona KM finansirati i započeti infrastrukturni projekti koji bi trebali poboljšati život u mjesnim zajednicama van grada. Općinsko vijeće danas je uz ovo podržalo…

Read More

Usvojen budžet Općine Bužim za 2021. godinu

Juče je održana III redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Bužim, na kojoj je usvojen predloženi budžet Općine Bužim za 2021. godinu u iznosu od 8.635.000.00 KM, a usvojena je i Odluka o izvršavanju budžeta Općine Bužim za 2021.godinu. Pored budžeta i odluke o izvršavanju budžeta vijećnici su na sjednici usvojili i Odluku o dodjeli općinskih priznanja i odlikovanja općine Bužim za 2020.godinu, Nacrt odluke o organizaciji organa uprave, odluku o utvrđivanju prava na oslobađanje plaćanja naknada za branioce i članove njihovih porodica, Odluku o raspisivanju izbora u Mjesnim zajednicama i…

Read More