Sve nadležne institucije države, uključujući i OSA-u, dale RS-u saglasnost za kupovinu oružja

Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Ministarstvo odbrane BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH i Obavještajno-sigurnosna agencije (OSA) BiH dali su pozitivno mišljenje na uvoz oružja i vojne opreme za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) RS-a, potvrđeno je za Klix.ba.

Posljednjih dana domaći, regionalni, ali i svjetski mediji pišu o kupovini 2.500 automatskih puški za Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. Ova vijest dočekana je sa dozom opreznosti s obzirom na utjecaj Rusije na entitet RS-a i separatističke težnje predsjednika manjeg bh. entiteta Milorada Dodika.

Iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH rečeno nam je da su Zakonom o kontroli vanjskotrgovinskog prometa oružja, vojne opreme i roba posebne namjene propisani uslovi i procedure za izvoz i uvoz oružja, vojne opreme i robe posebne namjene, brokering i provoz oružja i vojne opreme, te izvoz i uvoz usluga u vezi s oružjem i vojnom opremom.

Za obavljanje vanjskotrgovinskog prometa oružjem, vojnom opremom i robama posebne namjene, sva pravna lica moraju biti upisana u Registar lica vanjskotrgovinskog prometa koji se vodi u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

“Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, ne daje ‘saglasnost za nabavku’ već izdaje dozvole za uvoz, izvoz, brokering i provoz oružja i vojne opreme, te izvoz i uvoz usluga u vezi sa oružjem i vojnom opremom. Na osnovu zahtjeva pravnog lica registrovanog u ovom Ministarstvu izdata je dozvola za uvoz oružja i vojne opreme za krajnjeg korisnika Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske”, rečeno nam je u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Kako kažu, dozvola za uvoz oružja i vojne opreme za potrebe MUP-RS izdata je u skladu sa spomenutim zakonom. Ističu da je podnosilac zahtjeva za izdavanje dozvole uz propisani obrazac zahtjeva dostavio i ostalu dokumentaciju propisanu Uputstvom o uslovima i postupku za izdavanje isprava u vanjskotrgovinskom prometu oružja, vojne opreme i robe posebne namjene i to: izjavu krajnjeg korisnika o krajnjoj upotrebi robe u konkretnom slučaju certifikat krajnjeg korisnika (MUP RS), potpisanu i ovjerenu pečatom od odgovornog lica krajnjeg korisnika, dokumente o porijeklu robe, ugovor ili ovjerenu kopiju ugovora sklopljenog sa uvoznikom, izvoznikom ili posrednikom i predračun, dokumente u kojima se navode osobine ili tehničke karakteristike robe.

“Po prijemu urednog i potpunog zahtjeva, prije izdavanja dozvole Ministarstvo je tražilo prethodnu saglasnost od nadležnih Ministarstava i to: Ministarstva vanjskih poslova BiH, Ministarstva odbrane BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, kao i mišljenje Obavještajno-sigurnosne agencije BiH. Nakon pribavljanja navedenih saglasnosti i pozitivnog mišljenja OSA-e, izdata je dozvola za uvoz oružja i vojne opreme. Za izdavanje dozvole je neophodan koncenzus tj. ukoliko ijedna institucija odbije saglasnost, Ministarstvo odbija zahtjev za izdavanje dozvole”, zaključuju iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Related posts