Svaki dan sve više migranata u USK

Na području Unsko-sanskog kantona trenutno borave 5.502 migranta, posljednje su informacije MUP-a USK.

“Na području Bihaća evidentirana su 4.163 migranta, u Velikoj Kladuši boravi 1.178 ilegalnih stranih državljana, a u hotelu ‘Sedra’, kod Cazina, smješteno je 140 osoba”, podaci su MUP-a USK.

Prema tim podacima, u manje od 20 dana u USK registrovan je 1.241 novi migrant, od čega se u Bihaću broj povećao za 901, a u Velikoj Kladuši za 179.

U informaciji kantonalne policije se ističe da se broj migranata svakodnevno povećava i da se sigurnosna situacija sve više usložnjava.

“Iako je Uprava policije MUP-a USK dosad uspjela održati stabilnu sigurnosnu situaciju, apelujemo na sve institucije nadležne za rješavanje problema migranata, naročito na državne, da se aktivnije uključe i nađu trajno rješenje smještaja migranata izvan urbanih dijelova grada i općina i preuzmu svoje obaveze da bi se održalo povoljno stanje bezbjednosti”, navodi se u saopćenju MUP-a USK.

Ističu da nemaju zakonska ovlaštenja da provode politiku nasilnog ograničavanja kretanja niti zabranu ulaska migranata na teritorij USK.

Dodaju da se Zakonom o strancima reguliše prihvat stranaca i njihovo stavljanje pod nadzor te jasno definiše državna nadležnost i organi koji su nosioci takvih radnji, dok ni u jednom slučaju taj zakon ne predviđa da se takve nadležnosti prenose s državnog na niže nivoe vlasti.

“Zakon o strancima i Zakon o azilu izričito naglašavaju slobodu kretanja svim strancima koji su u procesu priznavanja izbjegličkog statusa ili dodjeljivanja azila, zbog čega se ne može nasilno ograničavati kretanje niti zabraniti njihov ulazak u USK”, navodi se u saopćenju.

Dodaje se da bi se svako strože ograničenje ili kretanje u USK moralo regulisati isključivo promjenama ili dopunama važećih zakonskih propisa.

nezavisne.com

Related posts