Šta je EGR ventil i kako da znate ako ne radi kako treba

EGR ventil je dio na automobilima koji smanjuje sadržaj kancerogenog CO2 u ispušnom sistemu pa je obavezan za norme Euro 5 i Euro 6.

Ali, kao i sve savremene komponente sklon je problemima. Vlasnici automobila s benzinskim motorima uglavnom neće niti znati za njega, dok je u slučaju automobila s dizel motorom situacija dijametralno suprotna pa su česta začepljenja. Prvi EGR ventili (Exhaust Gas Recirculation) bili su prilično grubi, a pojavili su se još krajem 60-ih godina prošlog vijeka, dok je iskorak prema masovnoj upotrebi napravio Chrysler 1973. godine, kad je uspio stvoriti optimalnu radnu temperaturu, piše “Autopress“…

Kad je ispravan, EGR ventil smanjuje nivo CO2 u ispuhu za čak 30 posto pa je stoga jasno kako je savremeni dizelaš nezamisliv bez njega. Njegov rad zasniva se na povratu dijela ispušnih gasova nazad u cilindre. Količina ispušnih gasova koja se vraća kod benzinskih motora iznosi 20, a kod dizel 60 posto, dok se u praznom hodu kod obje verzije motora povrat isključuje.

Smrt za EGR ventil su česte vožnje na kratkim relacijama. One vode ka sigurnom začepljenju, a ne koristi mu ni neredovno održavanje motora, a posebno je osjetljiv za zanemarivanje intervala izmjene ulja. Ako je elektromagnetski sklop, koji na osnovu informacija iz ECU-a otvara ventil, ispravan onda je gotovo sigurno riječ o začepljenju pa ga je potrebno demontirati i očistiti.

Neki vozači znali su problemu doskakati na način da jednostavno uklone EGR ventil pa bi na taj način istovremeno i povećali snagu motora za nekoliko postotaka, ali problem se javlja na tehničkom pregledu, jer je s takvim automobilom nemoguće proći eko test. Dobro je znati da EGR ventil radi različito kod benzinskih i dizel motora. Kod benzinaca je EGR ventil potpuno zatvoren u praznom hodu pa se polako otvara povećanjem snage motora, dok je kod dizelaša proces suprotan.

Na praznom hodu je potpuno otvoren, a povećanjem snage motora EGR ventil se zatvara.

Najčešći simptomi začepljenog EGR ventila su:

Nemiran rad motora u praznom hodu
Smanjena raspoloživa snaga motora
Motor radi u Safe modu
Motor podrhtava u radu
Povećana potrošnja goriva
Povećana količina dima iz ispušnog sustava
Ispušni plinovi ulaze u prostor motora
Aktiviran indikator (lampica)

Related posts