Šest vježbi protiv bola u ramenima

Umor i stres najčešći su uzroci napetosti u ramenom pojasu. Tako nagomilana tenzija u mišićima ramena vremenom uzrokuje dodatni umor, a nerijetko i bolove.

Da bi se ovo stanje sprečilo mogu da pomognu ciljane vežbe za rameni pojas koje su laganog intenziteta i poboljšavaju cirkulaciju, pokretljivost u zglobovima i potpomažu pravilno držanje tijela.

Mogu da se kombinuju i sa setovima vježbi za druge dijelove tijela, a mogu i da se primjenjuju samostalno. Osim pravilnog vježbanja važno je da se vodi računa o disanju.

1. Odručenje

Zauzmite raskoračni stav u širini ramena, ruke su uz tijelo opružene. Odmičite ruke od tela u stranu, levo i desno, i podižite, tako da ih opružite iznad glave, zatim ih vratite istom putanjom u početni položaj. Obratite pažnju na disanje. Kada podižete ruke udišite, a kada spuštate izdahnite. Vježbu ponovite 10 puta.

2. Ruke ispred tijela

Zauzmite raskoračni stav u širini ramena, ruke su uz tijelo opružene. Podižite ruke iznad glave, tako da prolaze ispred tijela. Prije nego što ruke dođu u krajnju tačku, podižite se na prste. Kad podižete ruke udišite, kad ih spuštate – izdahnite. Vježbu ponovite 10 puta.

3. Rotacije

U početnom položaju, u stavu u širini ramena, ruke raširite u visini ramena, ali savijte u laktu pod uglom od 90 stepeni, s tim što je podlaktica jedne ruke usmjerena nagore, a druge nadole. Nadlaktice su konstantno u istom, ravnom položaju, dok podlaktice istovremeno i sinhronizovano mijenjaju položaj (gore-dole i obratno, jednom i drugom rukom). Dišite kratko, sinhronizovano, sa pokretom – izdisaj. Vježbu ponovite 12 puta.

4. Krugovi

Kao i u prethodnim, i u ovoj vježbi je početni položaj u stavu u širini ramena, ruke su opružene uz tijelo. Pravite bočne krugove unaprijed sa opruženim rukama. Udahnite kada su ruke u gornjem položaju, a kada ih spuštate izdahnite. Vježbu ponovite 12 puta.

5. Savijanje laktova

Iz raskoračnog stava u širini ramena ispružite ruke ispred tijela u visini ramena. Savijajući laktove zabacujte ruke iza sebe u visini ramena, a zatim ih vratite u početni položaj. Kada zabacite laktove udišite, a kad ih vraćate izdahnite. Takođe, 12 puta ponovite vježbu.

6. Dijagonala

Isti početni položaj kao u prethodnim vežbama: stav u širini ramena, ruke su ispružene ispred tijela. Dijagonalno ih širite i vratite u početni položaj, najpre jednom rukom, a zatim drugom suprotnu dijagonalu, poslije čega ih vraćate u početni položaj. Udišite kada raširite ruke, izdahnite kada ih vraćate. Vježbu ponovite 12 puta.

Related posts