Senat Univerziteta u Bihaću donio odluku o smanjenju plate profesorima za 30 posto

Senat Univerziteta u Bihaću donio je odluku kojom se predviđa smanjenje ličnih primanja profesora ove visokoškolske ustanove za 30 posto, a istovremeno je donesena odluka o značajnom smanjenju angažmana gostujućih predavača.

Dekan ovog univerziteta Fadil Islamović ističe da je procijenjeno kako će se na ovaj način, na godišnjem nivou, ostvariti uštede od preko 500.000 maraka.

“Zbog sveukupne situacije u obrazovanju i velikih finansijskih problema odlučili smo se na ovaj korak i uputili takav prijedlog Vladi USK. Istovremeno, ovim poručujemo da smo spremni dijeliti tešku situaciju u društvu”, istakao je Islamović.

On je potvrdio kako broj studenata na Univerzitetu u Bihaću nikada nije bio manji, a da su u prvu godinu studija upisana svega 562 studenta, što je najmanji broj upisanih u poslijeratnom periodu. Poređenja radi, prije deset godina broj upisanih studenata u prvu godinu studija bio je za 4.000 veći.

Islamović kaže kako su uzroci značajno smanjenog interesa za studiranje na Bihaćkom univerzitetu višestruki, a jedan od njih je sve veći broj mladih ljudi iz Unskosanskog kantona koji nakon okončanja srednjoškolskog obrazovanja odlaze van granica BiH.

Dobri poznavaoci situacije na Univerzitetu u Bihaću, međutim, smatraju kako su ovakvoj situaciji u proteklom periodu kumovala i brojna negativna dešavanja vezana za ovu visokoškolsku ustanovu, kao i loš kvalitet obrazovnog procesa.

U proteklom periodu Univerzitet su potresale brojne afere, počevši od nenamjenskog trošenja sredstava, pa do izbora novog rukovodstva i bezvlašća koje je potrajalo više od pola godine, te značajno naštetilo ugledu ove ustanove.

(Izvor: Nezavisne)

Related posts