SDA Bihać: Interesi građana Bihaća moraju biti prioritet

Povodom situacije oko migrantske krize oglasilo se i Gradski odbor Stranke demokratske akcije Bihać. U saopćenju objavljenom na Facebook stranici ove stranke stoji

SDA Bihać poziva sve domaće i međunarodne institucije da donesu potrebne odluke u cilju rješavanja problema s migrantima.

Nažalost, ali primjetno je politiziranje oko ovog problema od različitih nivoa vlasti u našoj zemlji. SDA Bihać će kao i do sada dati svoj doprinos na iznalaženju najboljeg, zakonski mogućeg, ali i provodivog rješenja.

Napominjemo da smo dali značajan doprinos oko ovog problema iniciranjem sjednica gradskog vijeća i dodjelom na korištenje 50 dunuma zemljišta u vlasništvu grada na lokaciji “Lipa” za formiranje privremenog prihvatnog centra za migrante i izmještanje migranata iz urbanih područja Grada Bihaća.

Nakon više od godinu  dana od donošenja odluke danas imamo isti problem sa migrantima, te ovim putem pozivamo nadležne međunarodne i domaće institucije da kontejnere iz privremenog prihvatnog centra “Bira” koji je u privatnom vlasništvu i kojeg treba zatvoriti, premjeste na lokalitet privremenog prihvatnog centra “Lipa” kako bi se riješila moguća humanitarna katastrofa.

Pozivamo Vijeće ministara BiH da teret migrantske krize raspodjeli uspostavom novih privremenih prihvatnih centara za migrante na svim dijelovima BiH, a postojeće centre u privatnom vlasništvu zatvore.

U cjelokupnoj situaciji interesi građana Bihaća moraju biti prioritet.

Related posts