Penzioni zavod FBiH raspisao javni oglas za prijem novih 16 uposlenika

Kada je riječ o Kantonu Sarajevo, raspisan je konkurs za prijem u radni odnos referenta isplate računa i ostalih obaveza, referenta za administrativno-tehničke poslove te referenta za prijem i otpremu pošte. Za rad na svakoj od ovih pozicija prima se po jedan izvršilac na neodređeno vrijeme, a minimalno je posjedovanje srednje stručne spreme.

Također, u Kantonalnoj administrativnoj službi za Kanton Sarajevo primaju se dva izvršioca na neodređeno vrijeme s visokom stručnom spremom na mjesto saradnika/kompletatora.

U Tuzlanskom kantonu primaju se saradnici za izradu nacrta rješenja u prvom stepenu, referent za poslove isplate penzija i naknada, saradnik za beneficirani staž i kontrolu matične evidencije, referent za poslove matične evidencije te referent za provođenje PIO osiguranja u poslovnici Srebrenik.

Za svaku od navedenih pozicija prima se po jedan izvršilac na neodređeno vrijeme osim za mjesto referenta za poslove isplate penzija i naknada gdje su otvorena dva mjesta.

Isto tako, u Bihaću je potreban jedan saradnik za radne odnose, pristup informacijama i opće poslove, u Goraždu jedan saradnik/kompletator, u Travniku po jedan izvršilac na pozicijama referenta i višeg referenta za provođenje PIO osiguranja te u Livnu stručni saradnik za finansijsko-računovodstvene poslove.

Opći uvjeti za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta jesu da je kandidat državljanin BiH, da je stariji od 18 godina, da nije kažnjavan, da se protiv njega ne vodi krivični postupak te da ima opću zdravstvenu i poslovnu sposobnost.

Posebne uvjete za svako od radnih mjesta možete pročitati na www.fzmiopio.ba.

Related posts