PayPal stiže na Gmail i YouTube

PayPal nastavlja svoju integraciju sa Google Pay-om, te korisnicima omogućava da obavljaju uplate i isplate bez napuštanja Google Pay platforme, što će na kraju sprečavati potencijalne bezbJednosne propuste, a u obliku otkrivanja povJerljivih informacija.

Podrška za PayPal u okviru Google Pay-a već postoji, te korisnici već mogu da plaćaju preko PayPal naloga koji je povezan na Gmail. Novi korak u integraciji, koji bi na snagu trebalo da stupi do kraja 2018. godine, uključivaće i aplikacije kao što su Gmail, YouTube, Google Store, te sve servise koji koriste Google Pay.
Tako se ovde radi o jednom prilično zanimljivom partnerstvu, u okviru kojeg bi PayPal mogao da ostvari dobit zahvaljujući novim servisima, dok bi Google mogao da zadrži one korisnike koji bi možda napustili platformu da ova ne podržava PayPal. Tako bi PayPal i Google zajedno mogli da zamene tradicionalne bankovne račune za neke korisnike, te tako utiču na evoluciju načina plaćanja.

(PC/The Verge)

Related posts