OSCE i UNHCR zabrinuti,migranti u BiH su nezaštićeni: Zima ide, a smještajnih kapaciteta nema

Šef Misije OSCE-a u BiH Bruce G. Berton kazao je kako je BiH potrebno više obučenog i kvalifikovanog osoblja koje će raditi na rješavanju problema s kojima se susreću izbjeglice i migranti kojih sve više dolazi u našu zemlju.

Burton je naglasio kako BiH mora jačati kapacitete najrelevantnijih vladinih tijela koji rade u domenu smanjenja trgovine ljudima. Potrebno je više prevodilaca, kulturnih medijatora i službenika ženskog spola.

“Potrebno je unaprijediti metodu prikupljanja i upravljanja podacima da bi se omogućilo bolje praćenje situacije i izrade akcionih planova utemeljenih na dokazima. Misija OSCE-a smatra da postoji potreba za efektivnijom i jasnijom komunikacijom i jasnijim smjernicama, standardima i pravilima rada te za redovnim koordinacijskim sastancima sa svim relevantnim akterima, kako iz vladinog tako i nevladinog sektora. Naša misija stoji na raspolaganju institucijama BiH”, kazao je Burton.

Šef Odjela u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH Medžid Lipjankić podsjetio je kako ovo ministarstvo radi s Ministarstvom sigurnosti BiH te da su kreirane hitne mjere koje se odnose na povećanje kapaciteta ljudi na granicama, kontroli ulaska migranta i njihovom smještaju.

Kazao je da je naglasak akcionog plana stvaranje kapaciteta za smještaj izbjeglica koje traže azil, a da je poseban naglasak na smještaju porodica s malom djecom. Podsjetio je da su migranti iz Sarajeva smješteni u centar Salakovac 18. maja, a da su s Ministarstvom sigurnosti potpisali protokol u kojem se raspoređena obaveze ovih institucija za osiguranje primarne zdravstvene zaštite, humanitarne pomoći i plaćanje troškova objekta Salakovac. Sarađuju sa Crvenim križom i drugim organizacijama.

“Ministarstvo sigurnosti je potpisalo sporazum sa zdravstvenim centrom u Mostaru za osiguranje primarne zdravstvene zaštite migrantima, ali ne i za sekundarnu i tercijarnu zaštitu i to mora biti riješeno. Ministarstvo za ljudska prava konstanto traži donatore i koristi interne izvore prihoda, a očekujemo da ćemo preraspodjelom novca osigurati dodatna sredstva. Salakovac je najorganizovaniji smještaj za migrante, a u drugim mjestima smo osigurali šatore”, kazao je Lipjankić.

Viša savjetnica za međunarodnu zaštitu UNHCR-a Stephanie Woldenberg kazala je kako su ranije procjene bile fokusirane na potrebe izbjeglica i migranata, a da je procjena OSCE-a šira i da se fokusira na institucije koje pružaju usluge i pomažu izbjeglicama i migrantima.

“Razgovaralo se s ljudima na terenu iz svih institucija, a to su ljudi koji su imali dodira s azilantima, izbjeglicama i migrantima. Podijelili su vrlo važne informacije, ne samo za svoje institucije, već za sve one koji su zainteresovani da saznaju kako to sve funkcioniše. Naglašena su područja koja su dobra i ona u kojima je potrebno dosta obuke i druge vrste podrške”, kazala je.

Naglasila je kako postoji mnogo izazova iz humanitarne perspektive, a među njima je kako se pripremiti za zimu.

“Ključni izazov je osigurati sklonište za one koji su ovdje i koji će dolaziti. Zabilježen je najveći dolazak u ovoj sedmici, a temperature u Sarajevu rapidno opadaju. U Velikoj Kladuši i Bihaću stotine ljudi spava nemirno jer nemaju adekvatan smještaj i ne mogu se zaštititi. Na dnevnoj bazi ih dolazi sve više, a uslovi nisu adekvatni za preživljavanje na hladnom vremenu, da ne spominjem zimu”, rekla je.

Podsjetila je da postoji određeni broj objekata, među kojima je i onaj u Hadžićima, ali da broj mjesta i ljudi kojima je smještaj potreban nije usklađen.

“To je trka protiv vremena. UNHCR je zabrinut za porodice s malom djecom i bolesnima, za djecu bez pratnje. Ova djeca su često bez staratelja i vrlo lako mogu postati žrtve zlostavljanja. Prioritet je osigurati smještaj ovim grupama. Azilanti, izbjeglice i migranti moraju biti pravilno identifikovani i mora im se osigurati pristup traženju azila i besplatna pravna pomoć. Nadam se da ćemo doći do konkretnih rješenja tako da se uslovi poboljšaju od trenutka kada dođu u BiH”, zaključila je Woldenberg.

klix.ba

Related posts