"Oktroiranu" esencijalna listu lijekova Vlada kantona spriječava da se uskladi sa Federalnom!

Dr.Rifet Čaušević, ljekar iz Bosanskog Petrovca i član komisije za utvrđivanje Esencijalne liste lijekove koju sada Vlada nastoji da smijeni, govori otvoreno o ovom problemu na današnjem presu Građanske inicijative.

Related posts