Održana ulična akcija na Gradskom trgu u Bihaću - Dan braniteljica ljudskih prava

U okviru kampanje 16. Dana aktivizma , na Dan braniteljice ljudskih prava 29.11. u Bihaću na Gradskom trgu aktivistkinje Glasa žene Bihać družile su se sa građanima i građanka Bihaća.

Tim povodom građani su se informirali o kampanji koja se provodi širom BiH – Pravedan tretman žena žrtava nasilja u sistemu zaštite – PRAVO I POTREBA.

Organizacija Glas žene Bihać u Unsko sanskom kanton je dio kamapanje koja je rezultat Inicijative predate u oktobru 2020. sa Prijedlogom teksta za izmjenu i dopunu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH uvođenjem instituta “Osoba od povjerenja“.

Inicijativa je dobila podršku od Ministarstva pravde FBiH i,po riječima Federalnog ministra, biće razmatrana po hitnom postupku.

Ovu Inicijativu i kampanju provodi Centri ženski prava Zenica u suradnji sa sestrinskim organizacijama širom Bosne i Hercegovine.

Uvođenjem navedenog instituta kroz izmjene i dopune Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH žrtva bi imala pravo imati uz sebe osobu koja će joj dati snage da prijavi krivično djelo, da joj bude podrška prilikom komuniciranja sa bilo kojim organom u sistemu zaštite od nasilja u porodici, te da je osnaži da se efektivno uključi u sudski postupak, kroz svjedočenje, isticanje imovinskopravnog zahtjeva, izjavljivanje žalbe na presudu itd.

Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH kroz uvođenje instituta „osobe od povjerenja“ omogućile bi se konkretne mjere kojima bi se ojačao položaj žrtve nasilja u porodici, osiguravanjem da su njena prava i interesi dosljedno i adekvatno predstavljeni i uzeti u obzir u svim fazama i kroz sve institucionalne i vaninstitucionalne mehanizme zaštite.

Related posts