Održana ulična akcija na Gradskom trgu u Bihaću - Dan braniteljica ljudskih prava

U okviru kampanje 16. Dana aktivizma , na Dan braniteljice ljudskih prava 29.11. u Bihaću na Gradskom trgu aktivistkinje Glasa žene Bihać družile su se sa građanima i građanka Bihaća. Tim povodom građani su se informirali o kampanji koja se provodi širom BiH – Pravedan tretman žena žrtava nasilja u sistemu zaštite – PRAVO I POTREBA. Organizacija Glas žene Bihać u Unsko sanskom kanton je dio kamapanje koja je rezultat Inicijative predate u oktobru 2020. sa Prijedlogom teksta za izmjenu i dopunu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH…

Read More