Održana tematska sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa o radu JKP „10. Juli“

Danas je održana tematska sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa na kojoj se raspravljalo o radu JKP „10. Juli“, odnosno o problemima s kojima se posljednjih nekoliko godina suočava ovo privredno društvo. Vijećnici su razmatrali stanje u preduzeću sa posebnim osvrtom na vodovodnu mrežu Pištaline, Jezerski, Mahmić Selo, kao i mrežu za podgrmečka naselja, zatim izvještaje o radu za protekle dvije godine te poslovni plan za tekuću godinu.

Na početku sjednice, kako bi upoznao vijećnike sa trenutnim stanjem u ovom preduzeću za kojeg se u posljednje vrijeme vežu brojni problemi finansijske prirode, obratio se direktor Nijaz Tatarević. Odmah je naglasio da stanje u komunalnom preduzeću nije na zavidnom nivou a kao razlog toga naveo nedostatak novčanih sredstava što je posljedica alarmantnog smanjena broja korisnika, ali i ne plaćanja usluga. Direktor navodi da je u prošloj godini u Bosanskoj Krupi 1949 porodica manje koje čine 33% od ukupnog broja korisnika a koje su na godišnjem nivou donosile prihod od 216 hiljada KM.

Sve su to razlozi zbog kojih komunalno preduzeće nije bilo u stanju vraćati kredit Svjetske banke podignut za izgradnju vodovodne mreže za naselja Pištaline, Jezerski i Mahmić Selo pa je sredstva za vraćanje dijela dospjelih rata u svom budžetu morala obezbijediti Općina Bosanska Krupa. Tad su zapravo i nastupili najveći problemi o kojima je i danas raspravljano.

Većinu vremena razgovaralo se o izgradnji sekundarne vodovodne mreže Pištaline, Jezerski, Mahmić Selo i podgrmečka naselja. Diskusija je uglavnom bila usmjerena na visinu cijene priključka od 1200 KM, odnosno mogućnost smanjenja cijene, tj. izjednačavanjem sa cijenom priključka u svim ostalim dijelovima općine koja iznosi 850 KM.

Načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović u svojoj se diskusiji prvo osvrnuo na izjave pojedinih vijećnika Stranke demokratske akcije da „Općina guši komunalno preduzeće“ i da mu ne daje dovoljno podrške, kazavši da je organ uprave u posljednjih pet godina samo u sekundarnu mrežu uložio 500 hiljada KM, a da je u ovogodišnjem budžetu za komunalno preduzeće po raznim osnovama planirano 675 hiljada KM. Naglasio je da nije korektno prebacivati odgovornost na Općinu Bosanska Krupa jer se ona trudi ispoštovati sve obaveze koje ima prema „10. Julu“, kao i to da u preduzeću situacija nije toliko dramatična kako se pojedincima čini, da se svi problemi mogu prevaziđi ukoliko se zajednički ulože napori.

Kroz raspravu vijećnika moglo se čuti više prijedloga i konstatacija. Između ostalog da bi se Općina Bosanska Krupa trebala zadužiti za pola miliona maraka i s tim sredstvima pomogla komunalnom preduzeću da prevaziđe probleme, zatim da bi u budućnosti moglo doći do poskupljenja komunalnih usluga koje su, kako se moglo čuti, niske i neekonomične, i da je to vjerovatno jedini način da ovo preduzeće ojača i postane samoodrživo. Uglavnom, mnogo priče, prebacivanja odgovornosti sa jednih na druge, bez konkretnih prijedloga za prevazilaženje situacije. Na kraju su vijećnici prihvatili materijale JKP „10. Juli“ i usvojili dva zaključka, a to su:

1. Zadužuje se direktor JKP “10. Juli” d.o.o. Bosanska Krupa da u saradnji sa Općinskim načelnikom pripremi Program prevazilaženja postojeće situacije i Program mjera za unapređenje kvalitete poslovanja preduzeća i da ih dostavi Općinskom vijeću u roku od mjesec dana.
2. Traži se od JKP „10. Juli“ d.o.o. Bosanska Krupa da utvrdi istu cijenu priključka za domaćinstva na gradsku vodovodnu mrežu na području općine Bosanska Krupa na način da izjednači cijenu priključka na području MZ Pištaline, MZ Jezerski, MZ Mahmić Selo i podgrmečkih naselja sa cijenom priključka koja je utvrđena za ostale dijelove općine.

Related posts