Građani Ključa ogorčeni: Do kad ćemo našu djecu liječiti u Republici Srpskoj?

Ogorčenost građana Ključa iz dana u dan sve je veća. Pored niza problema sa kojima se susreće stanovništvo ove male općine jedan od najtežih problema jeste pitanje neadekvatne pedijatrijske zdravstvene zaštite pa smo odlučili da se ovom prilikom pozabavimo pitanjem zašto građani Ključa djecu vode na ljekarske preglede i liječenje u opštinu Ribnik (Republika Srpska), iako Dom zdravlja Ključ ima pedijatricu koja je za taj posao itekako dobro plaćena i kojoj je Dom zdarvlja Ključ platio troškove školovanja?
Rezultat našeg pisanja jesu potresne ispovijesti nekoliko roditelja iz Ključa koji se slažu u jednom: „Bolje da nemamo nikakvog doktora nego ovu koja ne zna ni recept napisati bez knjige!“

Podsjećamo, radi se o doktorici Sabini Hadžić koja je inače i direktor ove zdravstvene ustanove koja grca u dugovima i drugim problemima zbog lošeg menadžerskog upravljanja. Sama doktorica priznaje da, iako ima desetak godina radnog iskustva, ne smije puno „baratati“ sa djecom, pogotovo onom manjom, jer se boji njihove nježnosti, a u isto vrijeme doktorica itekako dobro „barata“ sa novcima od plate specijaliste pedijatra bez obzira što od tog posla više uradi njena medicinska sestra nego ona sama.

Zbog lošeg odnosa prema pacijentima, neprofesionalizma, neznanja i niza pogrešnih ili nikakvih dijagnoza od strane doktorice Sabine Hadžić građani Ključa gotovo svakodnevno svoju djecu odvode na preglede kod doktora Vinka Kuzmanovića u opštinu Ribnik, Republika Srpska, koji je bio prijeratni doktor (pedijatar) u ključkom Domu zdravlja. Tako se građani i u slučaju malog povišenja temperature ili neke druge tegobe kod njihove djece odmah odlučuju odvesti dijete u Ribnik, bez pomišljanja da se jave u Dom zdravlja Ključ koji se finansira iz njihovih doprinosa, jer znaju da će tamo naići na otpor i neprofesionalan odnos od strane doktorice Sabine Hadžić.

Roditelji u Ključu su zabrinuti za sudbinu njihove djece. Nije rijedak slučaj da istoimena doktorica djeci propiše teže terapije u vidu antibiotika, a da iste nije ni pregledala, već samo propiše terapiju na osnovu iskaza roditelja. To je paradoksalno i zabrinjavajuće, jer se u najmanju ruku radi o trovanju djece. Ovakav nesavjestan odnos u bahatost u poslu daleko su od liječničke etike i Hipokratove zakletve. Nažalost, doktorici Sabini Hadžić je mnogo važnije da ima što više „dežurnih sati“ u toku mjeseca kako bi imala što veću platu, nego zdravlje Ključke djece!

Pitaju se Ključani: „Do kad ćemo tako!?“ „Šta ćemo kad nestane pomoći u Ribniku, iako za iste usluge izdvajamo dodatne novce!?“

Da li Ključ dobiva svoj „slučaj Balaban“!?

Related posts