Održana javna tribina Udruženja distrofičara u Bužimu

Udruženje distrofičara Bužim ovih dana je organizovalo javnu tribinu na temu “Protetike i javnih nabavki ortopedskih pomagala i lijekova na prostoru USK-a”.

Ova aktivnost je realizovana u sklopu projekta “Praćenje i monitorning javnih nabavki ortopedskih pomagala kod ZZO USK-a”, kojeg su partnerski realizovali sa udruženjem “Amputiraca” Bužim i udruženjem “Ruka – ruci” Bihać.

Na javnoj tribini učešće su uzeli članovi Udruženja distrofičara Bužim, predstavnici partnerskih organizacija i stručni saradnici. Cilj javne tribine je bio da se kroz konstruktivnu raspravu utvrde problemi sa kojim se danas korisnici ortopedskih pomagala susreću i da se dođe do adekvatnih prijedloga rješenja.

Nakon veoma kvalitetnih teoretskih prezentacija procesa javnih nabavki i konstruktivne rasprave, usvojeno je pet zaključaka koji će biti dostavljeni nadležnim institucijama na postupanje.


Projekat “Praćenje i monitoring javnih nabavki ortopedskih pomagala kod ZZO USK-a” se realizuje zahvaljujući financijskoj podršci Europske unije.

Izvor: ckbuzim.ba

Related posts