Održana 190. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

Vlada Unsko-sanskog kantona zasjedala je u Bihaću. Premijer Husein Rošić i resorni ministri razmatrali su više godišnjih izvješata o radu kantonalnih ustanova i poduzeća, a godišnje izvještaje o radu Kantonalnog suda i Kantonalnog tužilaštva prezentovale su predsjednica Kantonalnog suda Fata Nadarević i glavna kantonalna tužiteljica Fadila Amidžić.

Vlada Unsko-sanskog kantona razmatrala je i donijela zaključak o prihvatanju izvještaja o radu budžetske inspekcije za period 01. 02. -31. 12.2017. godine.

Budžetski inspektor za nadzor budžetskih korisnika u izvještajnom periodu i budžetski inspektor za nadzor gradskih i općinskih organa uprave, vanbudžetskih fondova, pravnih i fizičkih lica, u periodu od 06.4. – 31.12. 2017. Provodili su inspekcijsku kontrolu zakonitosti, pravovremenosti i namjenskog korištenja budžetskih sredstava.

U svim kontrolama, u vršenju nadzora budžetski inspektori su sprovodili nadzor preventivnog djelovanja s cilje upozoravanja korisnika o pravima i obavezama u korištenju budžetskih sredstava, poduzimanjem svih potrebnih mjera radi sprječavanja nastupanja štetnih posljednica zbog uočenih nepravilnosti , te uspostavljanju internih kontrola kod budžetskih korisnika.

Ovo je prva godina od uspostavljanja budžetske inspekcije i u Vladi Kantona su odlučni da se moraju otkloniti sve uočene nepravilnosti a posebno jačati interne kontrole kod budžetskih korisnika.

Na današnjoj sjednici prihvaćen je Program utroška sredstava Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu u sektoru vodoprivrede “Grantovi od vodnih naknada”, Ministarstva poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva. Za 16 projekata bit će uzdvojeno ukupno 599 916 KM, a resorno ministarstvo će za svaki pojedinačni projekat donijeti zasebnu odluku i pratiti namjenski utrošak sredstava te o tome izvijestiti Vladu Kantona.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada Usk dala je saglasnost na Memorandum o saradnji u oblasti omladinskog organizovanja, programa za mlade, a posebno unapređenja statusa i aktivizma srednjoškolaca sa Mrežom vijeća učenika USK. Ovaj Memorandum potpisat će premijer USK Husein Rošić a cilj partnerskog djelovanja izvršne vlasti Kantona i Vijeća učenika je poboljšanje položaja mladih, uključivanje mladih u procese odlučivanja, i poticanje aktivizma i volonterizma.

Related posts