Nacionalnom parku „Una“ 500.000 maraka

Federalna vlada usvojila je program utroška transfera za Nacionalni park „Una“, utvrđenog Budžetom FBiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, kojim je za finansiranje njegovih ovogodišnjih troškova rada i poslovanja osigurano 500.000 maraka.Inače, Studijom izvodljivosti, rađenoj kao preduslov za donošenje Zakona o Nacionalnom parku „Una“ i uspostavu Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“, predviđena je neophodna finansijska podrška od 900.000 maraka godišnje iz Budžeta FBiH, za period od pet godina, s procjenom da će ovo javno preduzeće uz tu podršku dostići samoodrživo poslovanje.

S ciljem osiguranja finansiranja prema Studiji izvodljivosti, trebalo bi u narednom periodu osigurati 1.270.000 maraka, u što je uračunato i već odobrenih 500.000 maraka. U periodu od osnivanja Nacionalnog parka „Una“, iz Budžeta Federacije BiH isplaćeno je 3.730.000 maraka, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

reprezent.ba

Related posts