Održana 112.sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Na 112. sjednici članovi Vlade utvrdili su Prijedlog Odluke o privremenim mjerama za uravnoteženje Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2017. godinu.

Ministarstvo finansija je upozorilo sve budžetske korisnike da se zbog neusklađenosti priliva, shodno članu 10. stav 3. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2017.godinu mijenja dinamika odobravanja sredstava.

– Ovom Odlukom utvrđene su privremene mjere za uravnoteženje Budžeta i to : obustavlja se stvaranje novih obaveza Vlade Unsko-sanskog kautona, kantonalnih organa uprave i ostalih budžetskih korisnika u vrijeme trajanja ove Odluke; obustavlja se preraspodjela budžetskih sredstava, potrebnih radi preuzimanja obaveza; obustavlja se isplata sa pozicija kapitalnih grantova i drugih izdataka planiranih Budžetom, osim sredstava donacija i namjenskih sredstava (vlastitih prihoda); nalaže se svim organina uprave da predlože produženje ugovorenih tokova plaćanja obaveza u vrijeme trajanja ove Odluke; nalaže se svim organima uprave i ostalim budžetskim korisnicima da preispitaju sve propise iz svoje nadležnosti i predlože mjere za korekciju istih u cilju stvaranja ušteda u Budžetu, kazala je Zlatka Šepić, ministrica finansija u Vladi USK.

Vlada Kantona prihvatila je prijedlog Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine o produženju Kolektivnog ugovora te ovlastila resornog ministra Dragana Polimanca da potpiše, u ime Vlade USK, Sporazum o produženju primjene Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti šumarstva F BiH na period do tri godine.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta premijer Husein Rošić i članovi Vlade dali su saglasnost na Odluku Senata Univerziteta u Bihaću o prijedlogu upisa studenata u I godinu II (drugog) ciklusa studija na Biotehničkom i Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2017/2018. godini.

Iz resora zdravstva, na današnjoj sjednici, Vlada je podržala prijedloge ministra Hazima Kapića o transferima za domove zdravlja Cazin i Bosanska Krupa. U Cazinu će sredstva od 20 000 KM biti utrošena u svrhu zamjene krovnog pokrivača u ambulanti Tržačka Raštela dok će u DZ Bosanska Krupa sredstva u iznosu od 10 000 KM biti utrošena za nabavku medicinskih uređaja. Ministru zdravstva i socijalne politike Vlada USK danas je dala saglasnost na zaključivanje ugovora sa Cetrom za djecu bez roditeljskog staranja ,,Duga“. U Budžetu Unsko-sanskog kantoni za ovu godinu planiran je iznos od 42.500,00 KM u svrhu sufinansiranja projekta za zaštitu djece bez roditeljskog staranja, privremeno zbrinutih u Centru „Duga“.

Članovi Vlade USK dali su saglasnost i na tekst sporazum o implementaciji projekta između Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i domova zdravlja u Sanskom Mostu, Cazinu i Bihać. U Ovim zdravstvenim ustanovama, uz pomoć Ministarstva, bit će primjenjene mjere energijske efikasnosti na objektima.

Related posts