Započeli geotehnički istražni radovi na Sahat kuli unutar Starog grada Ostrožac

Jutros su predstavnici firme „Ecoplan“ iz Mostara i njihovog podizvođača radova firme „Geofilipović“ iz Kreševa, započeli radove geotehničkog ispitivanja kod Sahat kule u okviru nacionalnog spomenika Stari grad Ostrožac. Ove radnje predstavljaju osnovu za izradu Geomehaničkog eleborata koji će konačno biti sastavni dio Glavnog i izvedbenog projekta hitnih mjera sanacije, zaštite i konzervacije na dvorcu Lotara Berksa, a kojeg također radi firma Ecoplan.

Projekat provodi Grad Cazin u saradnji sa JU „Kulturni centar“ Cazin, na osnovu međusobno potpisanog sporazma o zajedničkom finansiranju pomenutog projekta. Vrijednost projekta iznosi 45.500,00 KM, od čega 15.000,00 izdavaja Kulturni centar, a ostatak sredstava Grad Cazin. Cjelokupni izos sredstava je obezbijeđen kroz projektne aplikacije partnera prema višim nivoima vlasti.

Ugovor koji je Grad Cazin potpisao sa firmom Ecoplan još u julu ove godine predviđa 180 dana za realizaciju cjelokupnog projekta.

Da bi realizacija planiranog bila u skladu sa zakonom i propisima struke, posebno u oblasti zaštite nacionalnih spomenika, angažovano je preduzeće „Interprojekt“ čiji će predstavnici nadzirati radove geotehničkog ispitivanja i uraditi reviziju konačnog geotehničkog elaborata. Ova firma je u ranijem periodu bila i nosilac izrade „Plana i programa geomehaničkih – geotehničkih i srodnih radova vezanih za Stari grad Ostrožac.

Prema riječima uposlenika gradske Službe za upravljanje razvojem, koja je nosilac projekta, u narednim danima planirane su aktivnosti čišćenja bršljena i ostalog rastinja sa zidova dvorca, Sahat kule i pripadajućih bedema, u cilju identifikacije stepena oštećenja i ispravnog planiranja daljih mjera sanacije.

Radove su danas obišli i čelni ljudi Grada Cazina i JU „Kulturni centar“.

Related posts