OD DANAS OGRANIČENA CIJENA PELETA

Odluka Vlade Federacije BiH o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena
određivanjem najvišeg nivoa cijena za pelet stupila je danas na snagu. Ovom odlukom
propisana je najviša prodajna cijena peleta, koja ne može prelaziti 561,60 KM (480 KM plus
PDV) u trgovini na malo, po toni u svim pakovanjima.
Razlog za propisivanje ove mjere je prevencija i suzbijanje nerealnog utvrđivanja
cijena i eventualnog nepoštenog ponašanja pojedinih proizvođača i trgovaca peletom, zaštita
ekonomskih interesa građana i omogućavanja uredne snabdjevenosti tržišta. Također,
donošenjem ove odluke omogućava se prevazilaženje trenutnih poremećaja na tržištu peleta i
postizanje kompromisnih rješenja kojim će se obezbijediti kako održivost poslovnih subjekata
iz oblasti drvoprerade, tako i pristupačnost visine cijene za domaće stanovništvo.
Podsjetimo, Vlada Federacije BiH je na posljednjoj sjednici, a na prijedlog Federalnog
ministarstva trgovine, donijela Odluku o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena
određivanjem najvišeg nivoa cijena za pelet.
Za realizaciju i nadzor nad njenim provođenjem zadužene su federalna i kantonalne
tržišne inspekcije. Stoga su iz Federalne uprave za inspekcijske poslove od danas najavili
usmjerene pojačane nadzore proizvođača i prometnika peleta u FBiH.
Ova odluka Vlade Federacije BiH objavljena je jučer u Službenim novinama
Federacije BiH, a stupila je na snagu danas, 12.11.2022. godine, što znači istog dana kao i u
Republici Srpskoj. S obzirom na činjenicu da je Bosna i Hercegovina jedinstveni ekonomski
prostor istovremenim stupanjem na snagu ovih odluka u cijelosti se omogućava
sinhronizirano postupanje u oba entiteta, ravnopravan tretman poslovnih subjekata i zaštita
potrošača u Bosni i Hercegovini.

Related posts