Od 1. januara najavljena veća cijena gasa za potrošače u KS

Od 1. januara 2022. godine najavljeno jepovećanje nabavne cijene prirodnog gasa za distributivne kompanije u Federaciji BiH za 14,95 posto u odnosu na važeću cijenu, saopćeno je iz “Sarajevogasa”.

– O izvijesnom povećanju cijene prirodnog gasa Uprava KJKP „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo obavještena je jučer, 27. decembra 2021. godine, tokom sastanka sa predstavnicima kompanije „Energoinvest“ d.d Sarajevo.

Podsjećamo da je nabavna cijena prirodnog gasa od 1. novembvra 2021.godine veća za 23,5 posto, u odnosu na oktobarsku, što potrošači u Kantonu Sarajevo nisu osjetili zahvaljujući naporima Vlade Kantona Sarajevo, koja je osigurala sredstva za subvencioniranje dijela cijene prirodnog gasa do kraja tekuće godine. Sa najavljenim novim poskupljenjem i u slučaju da se ne nastavi sa subvencioniranjem dijela cijene prirodnog gasa, potrošači u Kantonu Sarajevo bi prirodni gas od 1. januara 2022. godine mogli plaćati i za 40 posto više.

Kako bi se djelimično ublažio finansijski pritisak na potrošače u Kantonu, Uprava KJKP „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo je predložila Vladi Kantona Sarajevo da razmotri mogućnost nastavka subvencioniranja dijela cijene prirodnog gasa i u narednoj godini, a u skladu sa finansijskim mogućnostima.

Također, predstavnici „Energoinvesta“ su putem e-maila obavjestili Upravu “Sarajevogasa” da ne mogu garantovati dnevne isporuke prirodnog gasa preko 1,2 miliona Sm3 za prvi kvartal 2022. godine za sve svoje kupce, što prema historiji potrošnje u zimskim mjesecima nije dovoljno za uredno snabdijevanje svih potrošača u Kantonu Sarajevo. U slučaju da se ne obezbijede dodatne količine prirodnog gasa tokom ekstremno hladnih dana, KJKP “Sarajevogas” neće biti u mogućnosti da snabdije svoje velike potrošače, uključujući i KJKP “Toplane-Sarajevo” o čemu je obavještena Uprava ovog preduzeća. Također, o ovim problemima upoznata je Vlada Kantona Sarajevo.

Nadamo se da će svi nadležni subjekti u Federaciji BiH i Kantonu Sarajevo uspjeti prevazići sve izazove koji nam predstoje do kraja sezone grijanja, a za dobrobit svih potrošača – zaključeno je u saopćenju.


Izvor: Vijesti.ba

Related posts