Novo brojanje glasova na pojedinim biralištima u osam općina

Centralna izborna komisija (CIK) BiH donijela je naredbu kojom se naređuje ponovno brojanje glasačkih listića na pojedinim biračkim mjestima iz osam izbornih jedinica – Teslić, Zavidovići, Kakanj, Petrovac, Gacko, Gradačac, Srebrenik i Bosanska Gradiška.

Naredbom je obuhvaćeno i brojanje glasova birača koji su glasali na redovnom biračkom mjestu u Generalnom konzulatu u Minhenu, odakle je glasački materijal stigao u Glavni centar za brojanje nakon utvrđivanja izbornih rezultata, a prije njihovog potvrđivanja, saopćeno je iz CIK-a.

Ponovna brojanja će početi danas oko 9 sati u Glavnom centru za brojanje u Sarajevu, a u skladu sa dinamikom brojanja glasačkih listića iz prethodnih naredbi.

Naredba će biti objavljena na web-stranici CIK BiH i smatraće se da je na taj način dostavljena svim učesnicima u izbornom procesu.

U skladu sa Izbornim zakonom BiH, kandidati političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata i nezavisni kandidati i kandidat sa liste pripadnika nacionalnih manjina koji se pojavljuju na glasačkom listiću za koji se vrši ponovno brojanje, kao i drugi akreditirani posmatrači, mogu biti prisutni u toku ponovnog brojanja.

Izvor: Krupljani.ba

Related posts