Migranti izmješteni iz Prihvatnog centra Sedra

rihvatni centar Sedra otvoren je 25. jula 2018. godine kao privremeno utočište za porodice s djecom, maloljetnike i predstavnike drugih ranjivih kategorija. Tokom tri godine njihovog boravka ovdje nisu zabilježeni veći incidenti. 

Imali su adekvatne uvjete za boravak, redovnu hranu, umjetničke, sociološke i druge radionice i mogućnost učenja stranog kezika. Djeci je omogućeno školovanje sa drugom djecom u ovdašnjim osnovnim školama. Lokalne i kantonalne vlasti već godinama traže zatvaranje svih prihvatnih centara u urabanim dijelovima gradova i izmještanje svih migranata i izbjeglica u nenesaljena područja. U skladu s tim zahtjevima, a u dogovoru s Gradskom upravom Bihaća, Ministarstvo sigurnosti je otvorilo prihvatni cenatar Lipa koji je, podsjećamo, u nenaseljenom području na lokaciji između Bihaća i Bosanskog Petrovca. Na njegovom se uređenju intenzivno radi. 

Planirano je da u tom kampu smještajni kapaciteti budu između 1500 do 2000. Planiran je i poseban dio za smještaj 300 izbjeglica iz ranjivih kategorija i porodica sa djecom.

Prethodnih mjeseci primjetan je slabiji priliv izbjeglica ove kategorije zbog čega se u skladu sa smještajnim kapacitetima porodice iz Sedre izmještane u Prihvatni centar Borići. Tu će boraviti privremeno dok se ne završi uređenje centra Lipa.

Posljednje izbjeglica iz ovog su kampa izmještene jutros i od sutra ovaj centar više ne radi. Inače, prema riječima nadležnih u Službi za poslove sa strancima, MUP-u i u Ministarstvu sigurnosti, situacija sa migrantima u Unsko-sanskom kantonu nije idealna, ali je pod kontrolom. Kako se stvaraju uvjeti u Lipi, policija i Služba za poslove sa strancima migrante sa krajiških ulica i iz napuštenih objekata vozi u taj prihvatrni centar, u kojem će uskoro biti smještene i porodice s djecom.

Izvor: federalna.ba

Related posts