Međunarodni Dan djece oboljele od raka - 15. februar

Prema procjeni Međunarodne konfederacije organizacija roditelja djece oboljele od raka (ICCCPO) i Međunarodnog udruženja za borbu protiv raka (UICC) danas više od 160.000 djece godišnje oboli od raka, a svega 20 posto djece ima pristup modernom liječenju.

Rak je drugi najčešći uzrok smrtnosti djece u dobi od jedne do 14 godina. Budući da se pretpostavlja da će više od 70 posto djece ozdraviti u slučaju pravovremenog i adekvatnog liječenja, ICCCPO okuplja udruženja obitelji djece oboljelih od raka iz šezdesetak zemalja kako bi roditelji dobili informaciju o liječenju svoje djece.

ICCCPO je osnovana u maju 1994. u Valenciji (Španjolska).
S namjerom podizanja svijesti javnosti i boljeg razumijevanja poteškoća s kojima se susreću djeca oboljela od raka i njihove obitelji, ICCCPO-a i njezine članice promoviraju Međunarodni dan djece oboljele od raka – 15. februara.

 

Related posts