Maturanti unatoč preporuci Kantonalnog i Federalnog ministarstva putuju u Španiju?!

Na današnjem sastanku Aktiva direktora srednjih škola dogovoreno je da će sve srednje škole u Kantonu organizirati sastanke s roditeljima učenika koji bi trebali tokom septembra otputovati na maturalnu eksurziju u Španiju.

Roditelji će još jednom biti upoznati sa detaljima putovanja, a biće i informisani o preporuci Federalnog ministarstva obrazovanja o odgodi ekskurzije zbog terorističkih napada u ovoj zemlji. Također, škole će postupiti prema pravilniku o organizaciji ekskurzija koji između ostalog nalaže pismenu saglasnost roditelja.

Nakon toga svaka škola ponaosob će donijeti odluku da li će maturanti ići u Španiju.

Na sastanku u Cazinu između ostalog je i rečeno da su ponovno konktaktirane putničke agencije,koje su i dalje mišljenja da putovanja ne treba odgoditi, s čim se slažu i direktori srednjih škola.

Podsjećamo, Kantonalno i Federalno minisarstvo obrazovanja preporučili su srednjim školama u FBiH da odgode putovanje u terorizmom pogođenu Španiju. Međutim, očito je da direktori srednjih škola ne žele da poslušaju ovu preporuku, a isto tako ne žele ni da preuzmu odgovornost za putovanje maturana u Španiju. Maturanti kao maturanti žele Španiju, ali da li je to najsigurnija opcija za putovanje u ovom momentu odlučit će njihovi roditelji.

Related posts