Kome odgovara kriza u Federalnom pravobranilaštvu: Sedam osoba radi na 30.000 predmeta

Federalno pravobranilaštvo nalazi se u izuzetno teškoj situaciji, a iz ove institucije poručuju da nemaju ni osnovnih uvjeta za rad.

Kako je u izjavi za Faktor istaknuo federalni pravobranilac Jakov Dujić, Federalno pravobranilaštvo se u radu susreće sa brojnim problemima, a ključni i najvažniji je neadekvatna kadrovska popunjenost ovog organa.

– Od 2010. godine sedam zamjenika federalnog pravobranioca prestalo je da radi u ovom organu iz različitih razloga, a do danas nije izvršeno imenovanje novih. Problem je dodatno izražen zbog neadekvatne materijalne podrške ovom organu kojem se svakodnevno povećava obim poslova, u naravi veoma složenih i značajnih za Federaciju BiH, što znači da ovaj organ posluje u vanrednim, gotovo nemogućim uvjetima – kazao nam je Dujić koji pored funkcije federalnog pravobranioca, trenutno obavlja i poslove zamjenika federalnog pravobranioca.

Propao pokušaj promjene zakona

S obzirom na to da Federalno pravobranilaštvo ne zastupa organe i tijela FBiH u radnim sporovima, već to vrše lica i osobe zaposlene u institucijama FBiH, nisu željeli komentarisati nedavni potez Vlade FBiH koja je na prijedlog federalnog ministra rada i socijalne politike Veska Drljače usvojila odluku kojom se Federalnom ministarstvu finansija nalaže da osigura novac za advokatske kancelarije koje bi branile federalne institucije u radnopravnim sporovima.

Zbog teškog stanja Federalnog pravobranilaštva, Vlada FBiH je u februaru 2017. u Parlament FBiH po hitnom postupku uputila Prijedlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Federalnom pravobranilaštvu.

U ovim izmjenama zakona je predviđeno da pravobranilaštvo zastupa federalne institucije i u radnim sporovima, kao i u radnim sporovima bivšeg Federalnog ministarstva odbrane. Istovremeno, predviđeno je i da se smanje kriteriji za izbor pravobranioca jer, kako se navodi u prijedlogu zakona, uvjeti koji se odnose na godine radnog staža i radnog iskustva ovih kadrova izuzetno je teško postići.

Ali prijedlog Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva pravde, o kojem pravobraniteljstvo nije bilo obaviješteno te o kojem se naknadno izjasnilo, da se Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Federalnom pravobranilaštvu razmatra po hitnom postupku nije usvojen sa 41 glas za, 18 glasova protiv i uz 13 uzdržanih glasova. Ono što je u ovom prijedlogu vlade kojeg je Parlament FBiH odbio interesantno jeste to da je navedeno da za izvršenje ovog zakona ne bi bila potrebna dodatna finansijska sredstva, iako je i u tom trenutku pravobranilaštvo jedva obavljalo postojeće poslove bez uzimanja predmeta iz radnih sporova.

Federalno branilaštvo je u svom dopisu federalnim parlamentarcima istaknulo da se protivi tome da se radni sporovi uvrste u rad ove institucije jer pored kadrovskog nedostatka, u radu ovog organa je trenutno više od 30.000 aktivnih predmeta “vezanih prekluzivnim rokovima sa svakodnevnim povećanjem obima i broja predmeta”. Također, samo u 2016. je priliv predmeta iz sudskih postupaka bio veći od dvije hiljade.

– Funkcioniranje Federalnog pravobranilaštva je sa sadašnjim obimom složenih poslova već dovedeno u pitanje, jer privremeno imenovani Federalni pravobranilac sa četiri zamjenika, dva pomoćnika (od kojih je jedan već više mjeseci na bolovanju), dva stručna savjetnika i saradnika objektivno, fizički ne može savladavati sve značajne i složene poslove iz nadležnosti ovog organa, koje stanje izvjesno je može uzrokovati znatne štetne posljedice za koje odgovornost ne može snositi ovaj organ – pisalo je u dopisu pravobranilaštva upućenog parlamentarcima na početku 2017. godine.

Neuspješna imenovanja

S obzirom na to da teška situacija i dalje ostaje neriješena, a prijedlog o izmjenama Zakona o pravobranilaštvu odbijen, Vlada FBiH sredinom 2017. nalaže Federalnom ministarstvu pravde da hitno poduzme aktivnosti za predlaganje imenovanja četiri zamjenika federalnog pravobranioca, ali daje saglasnost na imenovanje samo dva stručna savjetnika.

– Data je saglasnost Federalnom pravobranilaštvu za prijem u radni odnos dva stručna savjetnika. Do popune pozicija zamjenika federalnog pravobranioca i stručnih savjetnika, Vlada FBiH zahtijeva od federalnog pravobranioca da osigura odgovorno i pravovremeno izvršavanje poslova i zadataka, jer će u suprotnom biti pokrenut postupak utvrđivanja odgovornosti – stoji u tadašnjem saopćenju vlade.

Federalno ministarstvo pravde je nakon toga uputilo prijedlog u Federalni parlament koji, iako je ta tačka bila na dnevnom redu, prekida sjednicu i do danas tačka o imenovanjima u pravobranilaštvo nije došla na dnevni red niti se zna kada će opet doći.

Važnost pravobranilaštva

Iako Federalno pravobranilaštvo ne zastupa federalne institucije niti Vladu FBiH u radnim sporovima, ova institucija vrši pravno zastupanje i pravne poslove u nizu drugih izuzetno važnih pravnih slučajeva imovinsko-pravne prirode.

Tako naprimjer pravobranilaštvo zastupa državne šume i šumsko zemljište na teritoriji Federacije BiH, postupa po nalozima Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom i pokreće prijedloge za izvršenje, kada je to zatraženo zastupa Federaciju na stranim sudovima, daje mišljenje kantonalnim i općinskim pravobranilaštvima te obavlja i niz drugih radnji.

Imajući u vidu višegodišnje loše stanje u ovoj instituciji ali i važnost za pravnu odbranu Federacije BiH, neshvatljivo djeluje prvo neuspješna izmjena Zakona o pravobranilaštvu kojom se ovoj instituciji planirala nametnuti odbrana FBiH u radnim sporovima bez rješavanja nagomilanih problema, a nakon toga nedavna odluka Vlade da privatnim advokatima plaća odbranu FBiH u radnim sporovima; i to sve dok zapošljavanje novih zamjenika pravobranilaca te reforma ove institucije čekaju bolje raspoloženje parlamentaraca. U međuvremenu će Federaciju BiH tužiti te braniti iste osobe, a kako je i sama Vlada FBiH priznala u nedavnom saopćenju mada ovog trenda, prema pisanju pojedinih medija, nije bilo pošteđeno ni samo Federalno pravobranilaštvo o čemu je Faktor već ranije pisao u članku “Kadija te tuži, kadija ti sudi: Kako se prazni budžet FBiH?”.

Related posts