Kako su Bliha i Zdena dobile ime?

Rijeka Bliha je lijeva pritoka rijeke Sane, izvire u mjestu Donji Lipnik, na visini od 450 m.n.v., dužina toka rijeke Blihe je 23,9 kilometara. Na devetom kilometru njenog toga između Fajtovaca i Gornjeg Kamengrada nalazi se „Blihin skok“, vodopad visine 56 metara (postoje različiti podaci o visini oni se kreću od 40-72 metra) i širine oko 10 metara, koji je čuven po svojoj ljepoti, i koji predstavlja jedan od važnih turitičkih potencijala općine Sanski Most. Ova rijeka ima svoje pritoke u vidu manjih rijeka ili potoka a to su: Suvača, Obarak, Modrašnica, Hatiraj i Suhača. Skoro sve ove pritoke izuzev Suhače izviru na nadmorskim visinama iznad 400 metara. Rijeka Bliha je rijeka brzog toka, a njeno korito je kamenito. Sve svoje pritoke Bliha prima sa lijeve strane.

Rijeka Bliha i Zdena su po narodnim predanjima dobile ime po prelijepim sestrama, tu postoje dvije varijante, prva da su poslije kuge koja je opustjela ovaj kraj, ostala dva brata i dvije sestre, te su braća htjela da ožene svoje sestre kako bi nastavili potomstvo, sestre to nisu nikako htjele pa su ih braća ubila i zakopala u planinu, nakon čega su se pojavila dva izvora. Druga varijanta govori o tome kako su sestre blizanke Zdena i Bliha bile iz imućne porodice, te su ih njihova braća htjela udati za najbliže rođake kako imetak ne bi prešao u neke treće ruke, one to nisu željele pa se jedna bacila sa jedne planine, a druga sa druge, na tim mjestima potekle su dvije rijeke koje narod zove njihovim imenima.

U prošlosti su na Blihi bile mnogobrojne vodenice, a rijeka je kako u prošlosti tako i danas bila sklona povremenim izlijevanjima iz korita, prilikom čega najčešće nanosi štetu stanovništvu u Husimovcima i Zdeni, tj. u svom donjem toku.

Suvača

Suvača izvire u Gornjem Lipniku, ima dužinu toka od 8,4 kilometara, izvire na 548 metara nadmorske visine, a u mjestu Skucani Vakuf se uliva u Blihu na visini od 397,5 m.n.v.

Obarak

Potok Obarak ima tok dužine 2,3 kilometra, a izvire na 410 metara nadmorske visine. U naselju Gorice u Blihu se uliva potok Obarak na visini od 369,8 m.n.v.

Modrašnica

Dužita toka rječice Modrašnice je 6,1 klimetar, ona izvire u Modri, na visini od 451 m.n.v.; u Fajtovcima u svoj tok Bliha prima Modrašnicu na visini od 365,4 m.n.v.

Hatiraj

Iznad mjesta Podvidača na nadmorskoj visini od 496 metara, izvire Hatiraj, i teče prema Blihi svojom dužinom od 9,6 kilometara, što ovu pritoku čini najdužom od svih. U Donjem Kamengradu je ušće Hatiraja u Blihu na visini od 217 m.n.v.

Suhača

Posljednja pritoka je Suhača koja izvire između naselja Vrše i Okreč na visini od 317 m.n.v., dužina toka je 6,3 kilometra a spaja se sa Blihom u Husimovcima na visini od 185 metara nadmorske visine.

Nadmorska visina vodopada ove rijeke je oko 300 metara nadmorske visine. Visina ušća u rijeku Sanu je 154 metra nadmorske visine.

Izmjerene nadmorske visine toka Blihe na nekim mjestima :

Benzinska pumpa Cat- 163,8 m.n.v.

U blizini bazena u Husimovcima- 170 m.n.v.

Husimovci- lokalitet Luke, ispod mezarja- 181 m.n.v.

Benznska pumpa Bes- 198,8 m.n.v.

Fajtovci ispod džamije- 369 m.n.v.

Obzirom na dužinu toka i najvažnije pritoke rijeke Blihe, kao i na oblik reljefa, nadmorske visine kota koje okružuju tok rijeke Blihe možemo zaključiti da njeno slivno područje čine mjesta : Kozin, Lipnik, Bjeline, Modra, Lukavice, Slatina, Podvidača, Okreč, Gornji Kamengrad, Fajtovci, Neprelje, Gorice, Skucani Vakuf, Bošnjaci, Vrše, Suhača, Donji Kamengrad, Demiševci, Husimovci, Brdari, Pobriježje, Zdena, i Sanski Most.

Rijeka Bliha je relativno čista rijeka, a u njoj su svoje stanište pronašle mnoge riblje vrste od kojih svakako prednjače: potočna pastrmka (lat. Salmo trutta morpha fario) i klijen (lat.Leuciscus cephalus), a tokom ljeta u njen tok ulazi i škobalj (lat.Chondostroma nasus) zbog mrijesta. U zadnjem periodu poduzeti su koraci na regulaciji u donjem toku rijeke Blihe, kako bi se naseljeno područje zaštitilo od budućih poplava. Nivo zagađenja nije zabrinjavajući, ali se u koritu može primijetiti otpad neorganskog porijekla od čega preovladava PVC ambalaža, zatim ponekad organski otpad u manjoj mjeri, ali i otpadne vode daju svoj doprinos onečišćenju rijeke.

Po narodnom predanju, dvije rijeke, Bliha i Zdena, su dobile imena po sestrama bliznakinjama.

Related posts